Děti se pilně připravují na Vánoční trh.
Doufáme, že všichni přijdete🎄!

Děti z prvního stupně se shromáždily v jídelně, kde na ně čekala slavnostní hostina. Společně jsme si pochutnali na dobrém obědě, vzpomněli si, za co jsme ve svém životě vděční a oslavili tak Den díkůvzdání.

Projekt výchova ke zdravému životnímu stylu pokračuje  beach volejbalem. Po počátečním zahřívací rozcvičce jsme dali turnaj pět na pět. Plážový písek v listopadu jsme si velmi užili.

I letos máme svůj stánek na veletrhu středních škol Schola Pragensis. Zájem je velký, studenti nás skvěle reprezentují!:)

1.A se chystá na Advent🎄🎁 🥰

Vrátili jsme se z Beskyd s třídami oktávou a septimou.
První den jsme vyrazili vlakem do Frenštátu pod Radhoštěm.
Druhý den jsme se vydali na túru směr Pustevny a stezka Valaška. Ze stezky korunami stromů jsme uvítali hezké výhledy i přes nepříznivé počasí.
Moc děkujeme našim studentům za společné zážitky, moc jsme si to s nimi užili! Budeme se těšit někdy příště. 🙂

Děti z 1.A navštívily Domov pro seniory Háje a zahrály babičkám a dědečkům pohádku O veliké řepě. 😊

Část 6.A a Primy se v latinskoamerickém centru Mi Tierra naučili připravovat venezuelský pokrm Arepas z kukuřičné mouky a s avokádovým salátem.

Část tříd 9. A a Kvarta A se pro tento týden spojily na každoroční projektový týden. Skupina zaměřená na všímavost (mindfullness) se během pondělí podívala do pražské galerie Kunsthalle a Muzea smyslů. Kromě trénování smyslů si mohli studenti vyzkoušet i virtuální realitu.

Sekunda se zúčastnila edukativní, poznávací a moc příjemné akce Španělsko křížem krážem. Studenti viděli vystoupení flamenkových tanečnic, zkusili si bubnovaní na cajones, sestavili mapu Španělska, poznali jeho čtyři jazyky, vyplnili znalostní křížovku na španělské osobnosti a na závěr ochutnali vynikajicí tapas.

Děti z 3.A si návštěvu planetária opravdu užily 😊

S žáky 6. A a PRIMY A jsme v rámci Týdne Akademie věd ČR vyrazili na exkurzi do Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR. Děti se dozvěděly, co se na půdě ústavu odehrává a sami si vyzkoušely „očkovat“ rostliny proti nemocem, vytvořily si vlastní barvivo nebo ochutnaly zmrzlinu zmraženou tekutým dusíkem. Nakonec si všichni odvezli spoustu zážitků a také vysoutěžené odměny.

2.A v divadle Spejbla a Hurvínka

Druháčci se oblékli do svátečních uniforem a společně jsme vyrazili do divadla Spejbla a Hurvínka.
V předešlých dnech jsme se v rámci hodin českého jazyka a čtení seznámili se všemi loutkami, které jsme v divadle mohli vidět. Připomněli jsme si, jak bychom se v divadle měli chovat, a také jsme si vyjmenovali všechna divadla, která známe. U představení Spejbl, Hurvínek a já jsme se zasmáli a moc se nám líbilo.
Brzy společně zas někam vyrazíme.

Přírodovědná exkurze 4.B v pražské ZOO

👏 🐶 🐼 🐨 🦁 🐧 🦇 🐋 🦏 🐫 🦧 🐘

Halloween party 4. B

Zakončení Halloweenského týdne v hernách proběhlo na jedničku. Děti absolvovaly různé sportovní aktivity, hry, kvízy a na závěr nemohla chybět párty se strašidelným občerstvením. Děti si celý týden užívaly a na oplátku nám předvedly opravdu povedené masky 🎃 🤡 👽 👻 👀 🎃.

V gymnazijním klubu se odehrál kulečníkový turnaj, kde odehráli žáci výborné výkony.

Třídění ovoce a zeleniny. Odkud ovoce a zelenina pochází a jak se uchovává. 🍏🍐🍇🍌🍅

Páté třídy navštívily v rámci učiva vlastivědy a podpory historické gramotnosti organizaci Post Bellum.

Post Bellum je obecně prospěšná společnost (o. p. s.), která se zabývá zaznamenáváním a archivací vzpomínek pamětníků významných historických událostí. Z těchto materiálů připravuje výstavy a spolupracuje s nejrůznějšími médii.
Základem její činnosti je uchování nasbíraného zvukového, obrazového a textového materiálu a jeho prezentace veřejnosti.

Žáci se seznámili s tím, kdy a proč společnost vznikla, jak funguje, jak příběhy sbírá, zpracovává a prezentuje. V rámci podpory historické gramotnosti pochopili, jak důležité jsou příběhy jednotlivců, na kterých je nezbytné historické události vnímat. Seznámili se s konkrétním příběhem pamětníka formou komiksu. Prošli všechna oddělení – grafické, PR, střižnu atd. Seznámili se také s možností výběru vlastního pamětníka a zpracování jeho příběhu. Zážitkový workshop, který je součástí nabídky Post Bellum, si jistě nenechají na konci školního roku ujít.

Halloweenský týden ve družině je v plném proudu… děti vyrobily krásné dýně, které jsou nyní ozdobami naší školy 🎃 (děti si je mohou před prázdninami odnést domů). Dnešek se nesl v duchu vyrábění netopýrů a duchů a všichni netrpělivě čekají, co dalšího si pro nás paní vychovatelky připraví.

Využili jsme krásného počasí a vyrazili se třídami Sekunda. A a 7. A do Dendrologické zahrady v Průhonicích. Děti se vydaly poznávat jehličnaté a listnaté stromy a podzimní přírodu. Po cestě parkem plnily různé úkoly – vyplňovaly pracovní listy, zjišťovaly informace a pořizovaly fotografie. Pro některé se stala cesta dobrodružstvím, nicméně jsme se všichni na konci odměnily v místní kavárně.

Výtvarná výchova

Děti z 1.A se učí o podzimu a zelenině, kterou sklízíme na podzim. Tento týden si užily pohádku O veliké řepě tak moc, že v ní budeme pokračovat ještě příští týden. Děti chystají obrovské překvapení 🥰.

Prima a 6. třída běželi 700 m a kluci z kvarty běželi 1100 m. Někteří se umístili na stupních vítězů. Všichni se moc snažili a zasloužili si pochvalu!

Představujeme Vám zástupce školního parlamentu 1. stupně ZŠ na školní rok 22/23.

1.A – Razítka z brambor 🙂

Svět práce-naši malí kuchaři uvařili vynikající polévku z podzimní zeleniny 😍.

V minulých dnech skončila 1. část našeho společného vzdělávacího projektu, který naše osmileté gymnázium každoročně pořádá s partnerskou školou Severo Ochoa .
Přivítali jsme u nás španělské studenty, kteří na naší škole a v rodinách našich studentů strávili 10 smysluplných dní. Studenti tak mohli mezi sebou používat a zlepšovat angličtinu a španělštinu v širším spektru komunikace,
Španělé, díky školním akcím a rodinám, které se na projektu podílí, tak měli možnost poznat českou kulturu, národní zvyky, životní styl a hodnoty rodinného života.
Naše studenty čeká cesta do Španělska v květnu, a do té doby se budou všichni společně podílet na různých aktivitách.
!Que viva el proyecto New amig@s!

1.A – matematika

Naše malé pilné včelky 😊 🐝.

1.A – naše domečky

Poslední den školy v přírodě. Na tuto práci jsme tento týden navázali ve třídě 🥰

1.A – písmeno O

Naše první písmeno 🥰.

Žáci 4.A se vydali na exkurzi po památkách a krásách hlavního města Prahy. Naše cesta započala u Prašné brány a skončila na Petříně. Cestou jsme míjeli architektonické skvosty od dob gotiky až po současnost (např. Karlův most, Petřínskou rozhlednu, Pražský orloj). Počasí nám celou dobu přálo a my si výlet opravdu užili! 🕍 😊

Pozdravy ze ŠVP
Prvňáčci a druháčci zakončili pobyt v Bělé pod Bezdězem projížďkou na koloběžkách a večer představili své masky na maškarní párty. 😊
🛴 🥳
Škola v přírodě
První a druhé třídy posílají pozdravy z Bělé pod Bezdězem. 🍂 🍄
Náš první týden 🥰.
Prvňáčkové pracovali pilně jako včeličky 🐝.

6.A a Prima A zdraví z adaptačního kurzu v Krkonoších⛰ 🚌 😀

Zahájení nového školního roku proběhlo ve čtvrtek 1. září v 9:00 hodin před hlavním vchodem do budovy, kde po představení pedagogického sboru vcházely slavnostně …. a za hudebního doprovodu 🙂 jednotlivé třídy do budovy školy, aby si mohly prohlédnout své nové třídy. 🤩🌞🧰🚪

Nový školní rok s DINO SCHOOLS OF PRAGUE

Soukromá základní škola s RVJ DINO-ELEMENTARY SCHOOL tvoří společně s naší Soukromou mateřskou školou DINO-PRESCHOOL a Soukromým osmiletým gymnáziem DINO-HIGH SCHOOL ucelený třístupňový vzdělávací koncept, který je rozšířen o výuku cizích jazyků. Od první třídy základní školy se naši žáci učí některé předměty v angličtině a od čtvrté třídy jim přibývá také španělština. Od tercie gymnázia si studenti vybírají z dalších dvou jazyků – francouzského či německého. Výuku cizích jazyků zajišťují aprobovaní rodilí mluvčí. Lekce probíhají v malých skupinách. Žáci a studenti se vzdělávají přirozeně formou zábavných her, kvízů, projektových dnů a jazykových pobytů. Je pro nás velmi důležité, aby výuka žáky bavila, rozvíjela kreativitu a osobnost každého dítěte.

Již v prvním a druhém ročníku základní školy jezdí žáci na adaptační a jazykové pobyty s rodilými mluvčími. Od třetího ročníku se poté účastní zahraničních pobytů, které probíhají ve Velké Británii, na Maltě či v naší partnerské škole ve Španělsku.
Jazykové pobyty však nejsou tím jediným, co na žáky během školního roku čeká. Po celý rok máme pro žáky a studenty připravené výchovně-vzdělávací akce, které jim jejich studium zpestřují. Žáci druhých a třetích tříd základní školy se například každoročně účastní plaveckého výcviku. V lednu zase děti třetích, čtvrtých, pátých a sedmých ročníků odjíždí na lyžařské pobyty. Některé akce řadíme do harmonogramu již tradičně. I letošní školní rok nás tak čekají na podzim oslavy Halloweenu a Dne díkůvzdání. Pevně věříme, že se nám letošní rok (po covidové pauze) povede uspořádat anglickou jazykovou soutěž DINO ENGLISH COMPETITION, která je určena žákům pražských škol s rozšířenou výukou jazyků. Soutěže, která proběhne na naší škole 1. prosince tohoto roku, se tradičně účastní 4členná družstva, která soutěží v pěti kategoriích dle věku od mateřské školy až po gymnázium. Soutěží se v oblastech: poslech, čtení, psaní, rozhovor a drama. Už nyní se těšíme na všechny účastníky!
Naše škola pořádá pravidelně také akce, na kterých se setkávají žáci, rodiče i učitelé. I tento školní rok nás proto čeká školní ples, jarní pochod DINO Šlápota nebo zahradní slavnost, která, jak již název napovídá, se koná na konci každého školního roku na školní zahradě.
Přijďte zažít naši školu osobně! Pravidelně pořádáme dny otevřených dveří, které najdete, stejně jako další informace, na www.dinoskola.cz.

Těšíme se na Vás!      

V družině se uskutečnila dlouho dětmi očekávaná akce DINO má talent!
Za velké divácké podpory z řad dětí předvedlo svá vystoupení několik zpěváků a zpěvaček, tanečníků, tanečnic a tanečních uskupení. Byla to opravdu velkolepá show se vším všudy včetně skvělého moderátora. Ti nejlepší byli odměněni drobnými dárky a diplomy, avšak ani ostatní účastníci nepřišli zkrátka. Všichni si za svou odvahu a čas strávený přípravami zasloužili odměnit.

Více fotek a videí všech vystoupení naleznete na odkazu: https://photos.app.goo.gl/e1445SJ7RcNDZmcZ9.

Sexta putovala napříč Berlínem po stopách 20. století.😊

Fotografie z vodáckého kurzu na tomto odkazu
Vyšlo nám úžasné počasí a děti si to moc užily. 🛶 🙂

Získali jsme ocenění Pečujeme o vzdělávání – Scio děkuje za naši práci 🙂

Se studenty Kvinty A, Sexty A a Septimy A jsme jeli na poznávací exkurzi do severního Německa. Hamburg, Lübeck a mnoho dalších měst, přírodní scenérie Holštýnského Švýcarska a vodní plochy jezer ledovcového původu v okolí města Plön jsme poznávali z jízdních kol, dvojmístný kajaků či pěšími procházkami. Nechybělo ani velmi osvěžující koupání v moři. 🚲 🛶 🙂

Učení se zážitky 🙂

Studenti tercií navštívili Záchrannou stanici pro volně žijící živočichy. Měli tedy možnost setkat se s nejrůznějšími druhy ptáků i mimo školní lavici. Kromě toho se více zamysleli nad ochranou přírody a také nad důležitostí a fungováním záchranných stanic. V závěru měl každý možnost vyzkoušet si, jak se cítí sokolníci 😊

4.B společně navštívila rozhlednu na Petříně a Bludiště.
Návštěva proběhla jako závěr naší celoroční práce. Praha nás znovu ohromila krásou a velkolepostí. Všechny památky jako na dlani protkané Vltavou, fantastické výhledy, pocit hrdosti na naše překrásné hlavní město, dějiny a kulturu, to všechno jsme vnímali plnými doušky. Počasí nám přálo a my jsme se procházeli, hráli jsme si, hodně se smáli a žasli, jak je u nás dobře. Jako tečka za tvrdou prací, kterou jsme odvedli, se nám den maximálně vydařil. 😊

Žáci 3.A a 3.B byli na výletě na Pražském hradě. Navštívili chrám sv. Víta, baziliku sv. Jiří a Zlatou uličku. V teplém počasí si užili zmrzlinu a trdelník v Nerudově ulici. 🏰🍦😊

Zpestření v podobě plážového dne se díky počasí vydařilo na jedničku. Děti si vodní bitvu opravdu užívaly a navíc se krásně v horkém dni osvěžily. Občerstvení v podobě melounových “nanuků” a drinků jim pak po všech soubojích přišlo jistě vhod.😊

Více fotek z plážového dne naleznete na tomto odkazu:

Jak se dělá tanečník

4.B navštívila workshop v divadle Bravo. Bývalé Branické divadlo nezapře svoji dlouholetou divadelní historii. Představení pro nás přichystali studenti konzervatoří a osmiletého gymnázia jen o něco málo starší než my. Byli jsme zasaženi hudbou, barvami, styly a kostýmy. Celým představením nás provázel skutečný pedagog, který tanec vyučoval. Dovolil nám nahlédnout do zákulisí této krásné ale jednoznačně náročné profese.
Jak nám také vysvětlil, jde o profilové výchovné a vzdělávací představení tanečního divadla, která v mnoha regionech dosud chyběla a zcela se vymyká. Byl to pro nás skutečný zážitek. Například číslo stepu nám všem vzalo dech. Doporučujeme nejen budoucím tanečníkům.👏
4.B se zúčastnila jazykového pobytu ve Lhotě pod Rohanovem na Šumavě.
Prožili jsme nezapomenutelný týden uprostřed nádherné přírody. Objekt, kde jsme byli ubytováni, byl výborně vybaven pro naše aktivity venku i uvnitř. Vařili výborně i počasí nám přálo.🌞Anglický tým pro nás připravil napínavou a tvořivou celotýdenní hru. Princip byl postaven na týmové spolupráci, respektu k druhým a schopnosti domluvit se i v náročnějších situacích. Výlety v blízkém okolí a na rozhlednu Javorník nás zavedly do zákoutí, která ve svých dílech velmi působivě popisoval Karel Klostermann. Obdivovali jsme také sochu tohoto spisovatele přímo ve vesničce Javorník.😊
Studentka našeho gymnázia vybojovala na Mistrovství Evropy ve stepu 4. místo v kategorii – Duo.
V kategorii – juniorská formace získala stříbrnou medaili.
Velká gratulace!! 🤩🏅

1.A v divadle
Tatínek není k zahození (Divadlo v Dlouhé)

Dne 14. června jsme navštívili divadelní představení Tatínek není k zahození. S některými příběhy jsme se nesetkali poprvé, neboť z knihy Tatínek není k zahození od Arnošta Goldflama jsme si již několikrát četli.
Děti si kulturní zážitek moc užily. 🙂
Žákyně třetí třídy a taekwondistka Zina Lee pokračuje ve vítězném tažení. Ač nejmladší v kategorii KIDS B, vyhrála v sobotu 11.6.2022 zlato na turnaji v Rakousku – Hanmadang 2022. Společně s týmovými kolegyněmi obsadily všechny medailové příčky, takže na závodnice z Rakouska, Německa a Holandska už medaile nezbyly.
Kromě toho Zina zastoupila zraněnou kamarádku a naskočila do závodu dvojic také ve starší kategorii kadeti B, kde se děvčatům také podařilo hladce zvítězit. Takže si Zina z Rakouska veze dokonce dvě zlaté medaile.
Dnes bude skládat zkoušky na vyšší technický stupeň (7.kup – žlutozelený pásek) před zkušebním komisařem, tak držme Zině place!

Dne 9. 6. se naši žáci zúčastnili dětského šachového dne pořádaného v rámci mezinárodní akce Chess Prague festival. Jejich úkolem bylo projít osm stanovišť, která byla všechna zaměřena na jejich znalosti této královské hry. Naše výprava si se všemi z nich poradila naprosto s přehledem, za což byla v závěru odměněna. Akce byla velmi pěkná a dětem se líbila. 😊

Na Harry Potter dětském dnu se děti po projití přepážky na nástupišti 9 3/4 ocitly v kouzelném světě. Tam si na pěti stanovištích mohly vyzkoušet hod na Pána zla Voldemorta, slalom na koštěti nebo ochutnat Bertíkovy fazolky tisíckrát jinak. Odvážlivci si také uvařili své lektvary. Po absolvování všech stanovišť na děti čekalo kouzelné občerstvení. V závěru odpoledne byly odměněny speciálními odměnami nejhezčí masky. Děti si tento den užily, což je nejdůležitější. 😊
Největší zábavou byl fotokoutek, kde se děti mohly nechat libovolně vyfotit s všemožnými rekvizitami ze světa Harryho Pottera.

Třída 3.A a 3. B. navštívila Kutnou Horu. Naše cesta začala prohlídkou Kostnice a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie. Poté jsme se přesunuli ke chrámu sv. Barbory. V centru města jsme si prohlédli i Morový sloup. Měli jsme krásné počasí a děti si výlet určitě užily.

Další velký úspěch studentky našeho gymnázia.
C. získala 2 zlaté medaile v kategorii juniorských formací.
Dále si odsoutěžila své první duo a získala bronzovou medaili a tím si vybojovala postup na Mistrovství Evropy a světa.Tak prosím držte palce ✊🙏🏻. Jsme na nic moc pyšní, konkurence byla opravdu velká.

Někteří žáci z 8.A a 9.A a studenti z tercií a kvart se zúčastnili jazykového pobytu s výukou španělštiny v Málaze, Španělsko a získali tak certifikát o úrovni znalosti španělského jazyka.

Pět našich studentů se vydalo do Institutu Cervantes zkusit štěstí u zkoušek ze španělštiny DELE, které jsou mezinárodně uznávaným oficiálním dokladem potvrzujícím úroveň znalosti španělštiny.

V sobotu 21.5.2022 proběhlo v Havířově mistrovství České republiky CZECH OPEN 2022 v taekwondo WT poomsae.
Mistrovství se zúčastnilo 150 závodníků z celé ČR.V nejprestižnější mistrovské kategorii černých pásků nastoupila v kategorii Kadetky A studentka primy A jedenáctiletá Irena Lee, 1. poom (1. mistrovský stupeň pro děti do 15 let se nazývá poom, ne dan).Dle očekávání Irenka hladce zvítězila a stala se poprvé mistryní České republiky v nejnáročnější kategorii.
Závodní výkony Ireny Lee jsou dlouhodobě kvalitní, což bylo také důvodem nominace na Mistrovství světa v taekwondo WT v disciplíně poomsae (technické sestavy), které se konalo v jihokorejském měste Goyang. Ačkoliv Irenka odjela na mistrovství bez jediné zkušenosti z tzv. velkých závodů (částečně způsobeno covidovými restrikcemi) a jako úplně nejmladší závodnice mistrovství si vedla nečekaně dobře. Z celé české reprezentační skupiny 10 závodníků byla v kategorii jednotlivců nejblíže postupu do semifinále, kdy její výkon stačil na 8. místo ve skupině, přičemž do SM postupovalo 6 závodnic. Věříme, že pokud výkonnost a zdraví dovolí, zúčastní se stále ještě v kategorii kadetek (tentokrát ale v pozici nejstarší a nejzkušenější závodnice) dalšího MS, které se bude konat v roce 2024.
Kromě toho byla Irenka v minulém týdnu Českým svazem taekwondo vyhlášena nejlepší závodnicí celoroční soutěže Taekwondo extraliga poomsae za rok 2021, protože za uplynulý nasbírala díky vítězství na všech národních turnajích nejvíce bodů.
Gratulujeme !!!!

Sedmička a sekunda opět nezklamala.👍💪 Kluci opět vybojovali krásné druhé místo, tentokrát v okresním nohejbalovém turnaji a čeká je krajské kolo. Kvarta nezaostala, sice si nesou méně populární bramborou medaili, o to víc však bojovali až do konce. 👏👏👏

Holky z tercií a kvart vyhráli okresní kolo pro Prahu 10 v Poháru rozhlasu na atletickém stadionu v Edenu. Gratulujeme !!!!🏅🏆💐

Septima se zúčastnila v Institutu Cervantes promítání španělského filmu spolu s besedou s filmovým historikem.

Kvinta navštívila s naším kolegou Emmanuelem laboratoř etnobotaniky a etnofarmakologie na České zemědělské univerzitě v Praze.
Náš kolega zde vede svůj doktorandský výzkum antimikrobiálních účinků léků (NSAID) proti Zlatému streptokoku. 👨‍🔬👍
Studenti měli příležitost vidět, jak se pracuje ve sterilní komoře, jak se uchovávají biologické vzorky a jak funguje biologický inkubátor. Na závěr využili času a navštívili univerzitní skleník.

Žáci sekundy vytvářeli v rámci Týdne mezipředmetových vztahů vlastní písně. Za zvuků ukulele, flétny či ručně vyrobeného fanfrnochu si pořádně provětraly své hlasivky. 🥁 🎷 🎺 🎼  Z lekce si odnesly i ručně vyrobené hudební nástroje.

Vážení uchazeči,

2. kolo přijímacího řízení do Primy gymnázia se bude konat ve čtvrtek 19. 5. v 10:00.

V případě zájmu prosím kontaktujte zástupkyni ředitele Terezu Nehasilovou: tereza.nehasilova@dinoskola.cz

Budeme se těšit na setkání.

Ondřej Zaorálek
ředitel gymnázia

Výuka v přírodě s výhledem na Hostivařskou přehradu 

Krásné a prosluněné jarní dny přímo lákají k výuce na čerstvém vzduchu. Třídy 1.A a 1.B se proto vyrazily vzdělávat na jeden den k nedaleké Hostivařské přehradě. Občas je fajn vyměnit prostředí školní třídy za přírodu. Čtení a řešení matematických příkladů s doprovodem živé hudby (🌳🦆 ) nám šlo zase o kousek lépe. 

McDonald’s cup a naše týmy💪👋 Vedly si skvěle, postupujeme!!!!👏👏👏
Tým složený z žáků 2. a 3. tříd vyhrál všechny zápasy a postoupil do kvalifikace o krajské kolo. Ve starší kategorii se umístil tým složený z žáků 4. a 5. tříd na hezkém 4. místě.
McDonald’s cup

Trochu změna v hodině tělesné výchovy – prima a 6.A vyrazily se svým učitelem tělocviku do do Hop arény v Čestlicích.🤸‍♀️🤸‍♂️🧗‍♂️ Děti si skákání moc užily a zdokonalily se ve sportovní gymnastice.🤩

HOP aréna

Čarodějnice v klubu

Nezapomněli jsme na čarodějné úkoly, lektvary, let na koštěti, hod do kotle či pavoučí závody. 🕷

Čarodějnice v klubu

Pálení čarodějnic 2022

Pálení čarodějnic

Fata Morgána – moderní skleník v trójské botanické zahradě byl cílem vzdělávacího výletu sedmičky a sekundy.🌵🌴🎍 Každoroční pořádaná výstava motýlů všechny zaujala a každý si přišel na své. Děti si mohly pořídit úchvatné fotografie, prohlédnout vývoj motýlů od vajíčka po dospělce a někteří si dokonce některé druhy ochočili.😉 🐛 🦋

Unos fotos del gran almuerzo de comida venezuelana en Arepas de Lyna con la clase de Septima, preparando para Maturita y Español IB hechos reales y cultura 😉.

Prvňáčci a druháci mají za sebou fotbalový turnaj. Všichni byli úžasní a stateční.
Druháci bez zaváhání vyhráli všechna utkání, nesou si domu 🥇 a postupují do semifinále.
Prvňáčci bojovali až do úmoru do poslední vteřiny a obsadili krásné šesté místo.👍

Prvouka v 1.A

1.A posílá pozdravy ze čtvrteční hodiny prvouky. Využili jsme krásné jarní počasí a vyrazili jsme si prohlédnout do přírody jarní květiny. Cestou na Hostivařskou přehradu jsme si také zopakovali dopravní značky a hodiny – které jsme si vzali s sebou ven. 🌞

Přijďte zažít Vaši novou školu osobně


Přijďte se přesvědčit na vlastní oči. Rádi Vás uvítáme na dnech otevřených dveří, nebo přijďte navštívit vyučování a poznejte, jak to u nás chodí.


  • Werichova vila
  • ŠVP 2.A + 2.B
  • Výtvarná soutěž

  Informace


  Školné

  Našim žákům a studentům poskytujeme nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v odpovídající míře a kvalitě, platí se v našich školách školné. 

  Doprava dětí

  Jednou z dalších předností a výhod naší školy je vlastní autodoprava. Ta slouží bezpečné přepravě dětí na školní akce, výlety a jiné vzdělávací aktivity. 

  Stravování

  Našim cílem v oblasti školního stravování je, aby se děti ve škole skutečně stravovaly.

  Školní poradenské pracoviště

  Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc.

  Jak se k nám dostanete?

  Naše škola sídlí v ulici Bellova 352, která se nachází jen pár minut chůze od Hostivařské přehrady nedaleko metra C.