Školní poradenské pracoviště

Psycholog své služby nabízí žákům, rodičům i pedagogům.

Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům a zaměřuje se především na problémy žáků ve školním prostředí. Velká pozornost se věnuje všem rizikům, která mohou proces vzdělávání negativně ovlivnit. Odborníci pracují se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, se žáky nadanými a se žáky, kteří ve vzdělávání potřebují jakkoli podpořit. Značná pozornost je věnována preventivním aktivitám školy.

Všichni zapojení odborníci nabízejí standardní poradenské služby, které jsou poskytovány v souladu s platnou legislativou.

Školní poradenské pracoviště tvoří: školní psycholog, školní speciální pedagog, metodik prevence a výchovný poradce.

 

Mgr. Michaela Chudějová


Školní výchovný poradce

michaela.chudejova@dinoskola.cz

Konzultační hodiny:
Každý den po přechozí domluvě

Hlavní rolí výchovného poradce je koordinace činností souvisejících se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření (SVP), koordinace spolupráce školy a školského poradenského zařízení nebo dalších institucí podílejících se na vzdělávání a výchově žáka, a kariérové poradenství pro žáky základní školy a studenty střední školy.

Alena Stiebalová - školní speciální pedagog

PhDr. Petra Bílková


Školní psycholog

petra.bilkova@dinoskola.cz

Konzultační hodiny:
PO 10.00 – 16.30/ÚT 8.00 – 13.30/ČT 8.00 – 14.30

Osobní konzultace je dobré předem domluvit, abych se vám mohla věnovat bez delšího čekání.

PhDr. Petra Bílková - školní psycholog

Pracovna školního psychologa a školního speciálního pedagoga se nachází ve třetím patře nalevo od schodiště.

Psycholog své služby nabízí žákům, rodičům i pedagogům. Žáci přicházejí s osobními problémy, které potřebují s někým sdílet (například problémy s učením, vztahy ve škole i doma). Může jim být poskytnuta krizová intervence, pokud se dostanou do situací, které neumí momentálně zvládnout. Psycholog také vstupuje do tříd a pomáhá vytvářet pozitivní školní klima. Věnuje se též rodičům, poskytuje konzultace, podporu při vedení a zvládání dětí, pomoc v komunikaci se školou.

Holky a kluci, studentky a studenti, můžete se na mě obrátit například když:

 • máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit
 • vás trápí něco osobního (obavy z něčeho, špatné sny, nemoc, hádka s kamarádem, tréma…)
 • se děje něco, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozenci, kamarády nebo rodiči)
 • máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl
 • si zkrátka potřebujete o čemkoli popovídat
 • vám učení nejde tak, jak byste chtěli

Rodiče, můžete se na mě obrátit například když:

 • má vaše dítě jakékoli psychické problémy
 • máte podezření, že se vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo
 • se ve vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které mohou mít dopad na psychiku a školní výsledky vašeho dítěte
 • máte pocit, že to vašemu dítěti ve škole nejde tak, jak by mělo

Alena Stiebalová


Školní speciální pedagog

alena.stiebalova@dinoskola.cz

Konzultační hodiny:
PO 13.00 – 17.00/ÚT 8.00 – 15.00

Osobní konzultace je dobré předem domluvit, abych se vám mohla věnovat bez delšího čekání.

Pracovna školního psychologa a školního speciálního pedagoga se nachází ve třetím patře nalevo od schodiště.

Školní speciální pedagog vyhledává žáky a pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Pomáhá vytvářet individuální vzdělávací plány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Spolupracuje s dalšími poradenskými pracovišti. Komunikuje také se školou a rodinou žáka.

Alena Stiebalová - školní speciální pedagog

Mgr. Ivana Černá


Školní metodik prevence

ivana.cerna@dinoskola.cz

Konzultační hodiny:
ČT 15:00 – 16:00

Školní metodik prevence věnuje pozornost primární prevenci rizikového chování dětí. Koordinuje tvorbu preventivního programu školy a kontroluje jeho realizaci. Své aktivity směřuje zejména na prevenci šikany a kyberšikany, závislostí a dalších projevů rizikového chování.

Mgr. Ivana Černá

Přijďte zažít Vaši novou školu osobně


Přijďte se přesvědčit na vlastní oči. Rádi Vás uvítáme na dnech otevřených dveří, nebo přijďte navštívit vyučování a poznejte, jak to u nás chodí.


 • Werichova vila
 • ŠVP 2.A + 2.B
 • Výtvarná soutěž

Informace


Školné

Našim žákům a studentům poskytujeme nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v odpovídající míře a kvalitě, platí se v našich školách školné. 

Doprava dětí

Jednou z dalších předností a výhod naší školy je vlastní autodoprava. Ta slouží bezpečné přepravě dětí na školní akce, výlety a jiné vzdělávací aktivity. 

Stravování

Našim cílem v oblasti školního stravování je, aby se děti ve škole skutečně stravovaly.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc.

Jak se k nám dostanete?

Naše škola sídlí v ulici Bellova 352, která se nachází jen pár minut chůze od Hostivařské přehrady nedaleko metra C.