Společná cesta od předškolních let až po mezinárodní maturitu

Představujeme jedinečný koncept vzdělávání


Systém výuky ve škole DINO spočívá v propojení tří na sebe navazujících stupňů vzdělávání od mateřské školy přes školu základní, až po gymnázium. Vzdělávání je zaměřeno především na výuku cizích jazyků.
duha

Mateřská škola

Vzdělávání v DINO PRESCHOOL se zaměřuje na všestranný rozvoj dětské osobnosti s důrazem na výuku anglického jazyka.

srdce

Základní škola

Naším cílem je, aby žáky výuka bavila a aby do školy chodili rádi. Zároveň usilujeme o maximální rozvoj každého dítěte.

žárovka

Gymnázium

Poskytujeme svým žákům a studentům nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v takové míře a kvalitě, jakou jsme si vytyčili jako náš cíl.

Aktuality


Zápis

Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Seznam registračních kódů přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

MŠ-2020/2021-01
MŠ-2020/2021-02
MŠ-2020/2021-03
MŠ-2020/2021-04
MŠ-2020/2021-05
MŠ-2020/2021-06
MŠ-2020/2021-07
MŠ-2020/2021-08
MŠ-2020/2021-09
MŠ-2020/2021-10
MŠ-2020/2021-13

Více informací

Informace k přijímacímu řízení

Vážení rodiče žáků 5. tříd,

dovolte mi, abych Vás informoval o blížících se přijímacích zkouškách na gymnázium. Činím tak poté, co jsem v posledním týdnu zjišťoval na MŠMT a CERMATu veškeré potřebné doplňující informace.

V příštím týdnu by Vám měly dorazit oficiální pozvánky, které budou obsahovat veškeré informace i časy zkoušek.

Abyste měli informace již nyní, zasílám i takto prostřednictvím e-mailu:

4. 6. – školní část přijímací zkoušky pro ty uchazeče, kteří naši školu měli na 1. místě v přihlášce (náhradní termín bude 19. 6.)

5. 6. – školní část přijímací zkoušky pro ty uchazeče, kteří naši školu měli na 2. místě v přihlášce (náhradní termín bude 22. 6.)

Tato školní část přijímací zkoušky sestává z testu z anglického jazyka a ústního pohovoru.

V obou termínech bude začátek (test z AJ) v 8:45 (příchod do školy nejpozději v 8:30, prosíme o průběžný příchod, ne najednou v 8:30) a ústní pohovory od 10:00 (ty budou končit předběžně mezi 12:00–13:00).

Jednotná přijímací zkouška (z ČJ a MA) se bude konat 9. 6. od 8:30 (MA) a 10:55 (ČJ) a na naší škole ji konají pouze uchazeči, kteří měli naši školu na 1. místě v přihlášce. Náhradní termín bude 23. 6.

Uchazeči, kteří měli na 1. místě jinou školu, konají JPZ na této jiné škole. Výsledky ČJ i MA obdrží obě školy.

Test z ČJ bude trvat 70 minut (pokud nemá uchazeč nárok na navýšení času)

Test z MA bude trvat 85 minut (pokud nemá uchazeč nárok na navýšení času)

Změnou, která se týká pouze letošních přijímacích zkoušek z důvodu změněných podmínek přijímacího řízení, je to, že uchazeči nemají možnost podat odvolání v případě zamítavého rozhodnutí o přijetí.

Místo odvolání je letos zřízen institut tzv. nového rozhodnutí, o nějž může uchazeč žádat v případě zamítavého rozhodnutí o přijetí. (Konkrétní formulář neexistuje.)

Ředitel školy může vydat nové rozhodnutí (kladné) pouze v případě, že nebyl naplněn vyhlášený počet přijímaných uchazečů (20) a jestliže daný uchazeč splnil kritéria přijímacího řízení.

Nelze tedy přijmout (na základě nového rozhodnutí) uchazeče, který nesplní kritéria přijímacího řízení (nezískal min. 50 % přepočtených bodů).

Při přijímání uchazečů na základě nového rozhodnutí se ředitel školy musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.

V případě, že uchazeč obdrží kladné rozhodnutí (či kladné nové rozhodnutí), vyjádří svůj úmysl nastoupit ke studiu odevzdáním zápisového lístku, a to do 5 pracovních dní.

V případě jakékoli změny či další nutné informace Vás budeme kontaktovat.

Přeji krásný den.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

(telefon) +420 240 200 084/ +420 725 942 165
(email) ondrej.zaoralek@dinoskola.cz

DINO ELEMENTARY SCHOOL
DINO HIGH SCHOOL

Bellova 352
109 00  Praha 10 – Petrovice

www.dinoskola.cz

www.facebook.com/dinoschools

Více informací

Maturitní termíny

Vážení maturanti,

posílám stručný přehled důležitých termínů:

18. 5. termín odevzdání seznamů četby

1. 6. didaktický test z anglického jazyka (od 13:00)

2. 6. didaktický test z českého jazyka (od 8:00)

15.–16. 6. – ústní maturity od 8:00 do odpoledních hodin (pořadí dle abecedy, bude upřesněno)

S pozdravem
Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

(telefon) +420 240 200 084/ +420 725 942 165
(email) ondrej.zaoralek@dinoskola.cz

DINO ELEMENTARY SCHOOL
DINO HIGH SCHOOL

Bellova 352
109 00  Praha 10 – Petrovice

www.dinoskola.cz
www.facebook.com/dinoschools

Více informací

Školka opět v provozu

Vážení rodiče,
od úterý 12. května bude školka opět v provozu. Z organizačních a hygienických důvodů je důležité, aby byly děti předem nahlášeny.

Mateřská škola se řídí následujícími pravidly

Vzhledem k situaci je nutné vyplnit Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění za posledních 14 dní (rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota, horečka, ztráta chuti, čichu) a že děti nebyly v kontaktu s osobami s těmito příznaky.

Bez čestného prohlášení nebude dítě do školky přijato.

Oblečení, které ve školce dětem zůstalo, Vám bude předáno v igelitovém sáčku v den příchodu dítěte, případně se pro něj můžete po domluvě zastavit → Je tedy potřeba, abyste dětem dali čisté a vhodné oblečení k pobytu venku a uvnitř.

Žádáme Vás o dodržování níže uvedených pravidel.

1.      Docházky se mohou účastnit pouze zdravé děti, zdravotně způsobilé bez známek respiračního onemocnění – žádáme rodiče o důslednost a ohled na ostatní děti a zaměstnance

2.      U dětí, které trpí alergií, je nutné donést písemné potvrzení od lékaře → dítě je léčeno alergologem, který přesně specifikuje alergii

3.       Převzetí dětí bude probíhat ve venkovních prostorách → Zákonným zástupcům je vstup do budovy zakázán

4.      Pro všechny osoby nacházející se před budovou mateřské školy nadále platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou. Před školou a v jejím areálu je nutné dodržovat rozestupy alespoň 2 metry od ostatních osob.

5.      Děti si s sebou do mateřské školy nebudou nosit žádné hračky z domova

6.      Všechny děti si přinesou vlastní plastovou lahvičku s pitím, určenou pro pobyt venku

7.      Pro pobyt dětí venku se využívá pouze areál MŠ – zahrada, hřiště

8.      Všechny děti si přinesou 2 roušky (každá zvlášť zabalená v igelitovém sáčku, rouška i igelitový sáček budou podepsány).
Důvod: při podezření výskytu onemocnění COVID-19 musí děti i pedagogičtí pracovníci nasadit okamžitě roušky viz Metodický pokyn MŠMT

9.      Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit. Ranní filtr bude zpřísněn, pověřená osoba má právo nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění. Pokud se u dítěte v průběhu pobytu v MŠ objeví kašel, rýma nebo jiné známky onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě ihned vyzvednout.

Lucie Studecká
pověřená vedením MŠ
Lucie.Studecka@dinoskola.cz

240 200 087 / +420 723 849 437

Více informací

Mimořádné opatření

Mimořádné opatření

Vážení rodiče,

s ohledem na situaci, která nastala, jsme na doporučení MŠMT od úterý 17. března 2020 do odvolání uzavřeli naši mateřskou školu. Dětem a rodičům budou nadále on-line formou nabízeny aktivity dle vzdělávacího programu Dino-preschool, a to prostřednictvím vyučujících obou oddělení.

V případě jakýchkoliv změn Vás budeme informovat e-mailem.

Těšíme se na Vaše děti a přejeme pevné zdraví!

Za tým Dino-preschool
Lucie Studecká

Více informací

Přijďte zažít Vaši novou školu osobně


Přijďte se přesvědčit na vlastní oči. Rádi Vás uvítáme na dnech otevřených dveří, nebo přijďte navštívit vyučování a poznejte, jak to u nás chodí.


  • Mimořádné opatření

Informace


Školné

Našim žákům a studentům poskytujeme nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v odpovídající míře a kvalitě, platí se v našich školách školné. 

Doprava dětí

Jednou z dalších předností a výhod naší školy je vlastní autodoprava. Ta slouží bezpečné přepravě dětí na školní akce, výlety a jiné vzdělávací aktivity. 

Stravování

Našim cílem v oblasti školního stravování je, aby se děti ve škole skutečně stravovaly.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc.

Jak se k nám dostanete?

Naše škola sídlí v ulici Bellova 352, která se nachází jen pár minut chůze od Hostivařské přehrady nedaleko metra C.