Aktuality ze školky

DINO preschool pořádá česko-anglický příměstský tábor s bohatým programem pro děti ve věku 4-12 let.

Máme pro děti připravené tři programy

1. termín 1. 7. – 3. 7.                      Space

2. termín 7. 7. – 10. 7.                   Cesta kolem světa

3. termín 13. 7. – 17. 7.                 Pod hladinou oceánu


Nabízíme

Česko–anglické prostředí

Rodinnou atmosféru

Tematické programy pod vedením zkušených lektorů a učitelů

Procházky po okolí, pobyt na školní zahradě, výlety a exkurze


Kde

Program proběhne v příjemném zázemí naší mateřské školy na Praze 10, Bellova 352.

Program začíná v 9:00 a končí v 16:00.

Děti je možné ráno předat lektorům a učitelům mezi 8:00-8:45.

Vyzvedávat děti můžete po 16:00 do 17:00.


Cena = 1000,- Kč/den

1.       týden 3000,- Kč

2.       týden 4000,- Kč

3.       týden 5000,- Kč


Cena zahrnuje

·         tematický program

·         výukové a výtvarné materiály

·         celodenní stravu a pitný režim (svačina, oběd, svačina)

·         dopravu školním autobusem na exkurze a výlety

·         vstupné na exkurze

Program na každý týden obdržíte do svých emailových schránek společně se všemi potřebnými dokumenty.

Kontakt pro bližší informace a zaslání přihlášky:

Lucie Studecká
tel: +420 723 849 437
email: lucie.studecka@dinoskola.cz

Těšíme se na léto plné dobrodružství s vašimi dětmi!

Více informací

Zápis

Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Seznam registračních kódů přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

MŠ-2020/2021-01
MŠ-2020/2021-02
MŠ-2020/2021-03
MŠ-2020/2021-04
MŠ-2020/2021-05
MŠ-2020/2021-06
MŠ-2020/2021-07
MŠ-2020/2021-08
MŠ-2020/2021-09
MŠ-2020/2021-10
MŠ-2020/2021-13

Více informací

Školka opět v provozu

Vážení rodiče,
od úterý 12. května bude školka opět v provozu. Z organizačních a hygienických důvodů je důležité, aby byly děti předem nahlášeny.

Mateřská škola se řídí následujícími pravidly

Vzhledem k situaci je nutné vyplnit Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění za posledních 14 dní (rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota, horečka, ztráta chuti, čichu) a že děti nebyly v kontaktu s osobami s těmito příznaky.

Bez čestného prohlášení nebude dítě do školky přijato.

Oblečení, které ve školce dětem zůstalo, Vám bude předáno v igelitovém sáčku v den příchodu dítěte, případně se pro něj můžete po domluvě zastavit → Je tedy potřeba, abyste dětem dali čisté a vhodné oblečení k pobytu venku a uvnitř.

Žádáme Vás o dodržování níže uvedených pravidel.

1.      Docházky se mohou účastnit pouze zdravé děti, zdravotně způsobilé bez známek respiračního onemocnění – žádáme rodiče o důslednost a ohled na ostatní děti a zaměstnance

2.      U dětí, které trpí alergií, je nutné donést písemné potvrzení od lékaře → dítě je léčeno alergologem, který přesně specifikuje alergii

3.       Převzetí dětí bude probíhat ve venkovních prostorách → Zákonným zástupcům je vstup do budovy zakázán

4.      Pro všechny osoby nacházející se před budovou mateřské školy nadále platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou. Před školou a v jejím areálu je nutné dodržovat rozestupy alespoň 2 metry od ostatních osob.

5.      Děti si s sebou do mateřské školy nebudou nosit žádné hračky z domova

6.      Všechny děti si přinesou vlastní plastovou lahvičku s pitím, určenou pro pobyt venku

7.      Pro pobyt dětí venku se využívá pouze areál MŠ – zahrada, hřiště

8.      Všechny děti si přinesou 2 roušky (každá zvlášť zabalená v igelitovém sáčku, rouška i igelitový sáček budou podepsány).
Důvod: při podezření výskytu onemocnění COVID-19 musí děti i pedagogičtí pracovníci nasadit okamžitě roušky viz Metodický pokyn MŠMT

9.      Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit. Ranní filtr bude zpřísněn, pověřená osoba má právo nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění. Pokud se u dítěte v průběhu pobytu v MŠ objeví kašel, rýma nebo jiné známky onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě ihned vyzvednout.

Lucie Studecká
pověřená vedením MŠ
Lucie.Studecka@dinoskola.cz

240 200 087 / +420 723 849 437

Více informací

Mimořádné opatření

Mimořádné opatření

Vážení rodiče,

s ohledem na situaci, která nastala, jsme na doporučení MŠMT od úterý 17. března 2020 do odvolání uzavřeli naši mateřskou školu. Dětem a rodičům budou nadále on-line formou nabízeny aktivity dle vzdělávacího programu Dino-preschool, a to prostřednictvím vyučujících obou oddělení.

V případě jakýchkoliv změn Vás budeme informovat e-mailem.

Těšíme se na Vaše děti a přejeme pevné zdraví!

Za tým Dino-preschool
Lucie Studecká

Více informací

První školní den

První školní den

Zahájili jsme školní rok 2019 – 2020 a přivítali jsme nové studenty.

Více informací

Přijďte zažít Vaši novou školu osobně


Přijďte se přesvědčit na vlastní oči. Rádi Vás uvítáme na dnech otevřených dveří, nebo přijďte navštívit vyučování a poznejte, jak to u nás chodí.


Informace


Školné

Našim žákům a studentům poskytujeme nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v odpovídající míře a kvalitě, platí se v našich školách školné. 

Doprava dětí

Jednou z dalších předností a výhod naší školy je vlastní autodoprava. Ta slouží bezpečné přepravě dětí na školní akce, výlety a jiné vzdělávací aktivity. 

Stravování

Našim cílem v oblasti školního stravování je, aby se děti ve škole skutečně stravovaly.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc.

Jak se k nám dostanete?

Naše škola sídlí v ulici Bellova 352, která se nachází jen pár minut chůze od Hostivařské přehrady nedaleko metra C.