2 holčičky sedící v učebně

Den otevřených dveří


Ve dnech 19. 10., 16. 11., 7. 12., 18. 1., 8. 2. a 14. 3. se budou na naší základní škole konat Dny otevřených dveří:

9:00 a ve 12:00 vždy proběhne informační schůzka s vedením školy.

Po informačních schůzkách bude následovat prohlídka školy, během které můžete nahlédnout do výuky.  

Individuální návštěvy školy jsou možné po předchozí domluvě se zástupkyní základní školy Mgr. Jarmilou Jančárovou.

tel.: 775 315 366

email: jarmila.jancarova@dinoskola.cz

Informace k zápisu dětí do 1. tříd na školní rok 2024/2025


2 holčičky sedící v učebně

Nově přijímáme každý školní rok žáky do 1. a 6. ročníku.


Přestupy do ostatních ročníků jsou možné v případě volné kapacity. Kapacita jedné třídy je 20 žáků. O přijetí dítěte ke vzdělávání rozhoduje ředitel školy na základě níže popsaných kritérií s ohledem na kapacitu a filozofii školy.

studenti a učitel

Přijímací řízení do 1. třídy


Při přijímání žáků vycházíme ze souhrnu kritérií, jejichž cílem je vytvoření vyvážené a harmonické skupiny dětí, kdy přihlížíme zejména k věku a školní zralosti dítěte, úspěšnému splnění přiměřeně zadaných úkolů, interakci při zápisu a k faktu, zda již školu navštěvuje sourozenec.

Důležitý je samozřejmě soulad očekávání rodičů a školy. K bližšímu poznání atmosféry a filozofie naší školy slouží rodičům Dny otevřených dveří, které škola pořádá, nebo možnost domluvit si návštěvu školy individuálně.

2 holčičky sedící v učebně

Školné


Poskytujeme svým žákům a studentům nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v takové míře a kvalitě, jakou jsme si vytyčili jako náš cíl, platí se na našich školách školné. Díky získaným financím můžeme zaručit, že se dětem věnují ti nejlepší pedagogové a lektoři a že studium probíhá v moderně vybavených třídách.
budoucí žáci základní školy

Přijďte zažít Vaši novou školu osobně


Přijďte se přesvědčit na vlastní oči. Rádi Vás uvítáme na dnech otevřených dveří, nebo přijďte navštívit vyučování a poznejte, jak to u nás chodí.


  • Werichova vila
  • ŠVP 2.A + 2.B
  • Výtvarná soutěž
  • Helppes

  Informace


  Školné

  Našim žákům a studentům poskytujeme nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v odpovídající míře a kvalitě, platí se v našich školách školné. 

  Doprava dětí

  Jednou z dalších předností a výhod naší školy je vlastní autodoprava. Ta slouží bezpečné přepravě dětí na školní akce, výlety a jiné vzdělávací aktivity. 

  Stravování

  Našim cílem v oblasti školního stravování je, aby se děti ve škole skutečně stravovaly.

  Školní poradenské pracoviště

  Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc.

  Jak se k nám dostanete?

  Naše škola sídlí v ulici Bellova 352, která se nachází jen pár minut chůze od Hostivařské přehrady nedaleko metra C.