Pro uchazeče

Přijímací řízení za rok 2019/2020 bylo uzavřeno. Informace k přijímacímu řízení pro rok 2020/2021 budou zveřejněny.


Pro budoucí primány


Přijďte si prohlédnout naši školu ve Dnech otevřených dveří 11. 11. 2020 a 6. 1. 2021 vždy od 16:00–18:00.

studenti gymnázia před budovou

Přijímací řízení


Informace k přijímacímu řízení pro rok 2020/2021 budou zveřejněny.

Pro přihlášení vás prosíme o vyplnění státního formuláře Přihlášky ke studiu ve střední škole a naši online interní přihlášky.

studenti gymnázia před budovou

Přijímací zkoušky


Přijímací zkoušky se skládají z písemných testů z matematiky, českého jazyka a angličtiny
a z ústního pohovoru.

Přihlášku ke studiu je třeba odevzdat do 1. března 2021.

Termín přijímacích zkoušek nanečisto bude v úterý 9. 2. 2021, pro přihlášení kontaktujte zástupkyni ředitele pro gymnázium Terezu Hajžmanovou (tereza.hajzmanova@dinoskola.cz).

Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2021.

studenti gymnázia v učebně

Přípravné kurzy


Kurzy probíhají od začátku listopadu do konce března ve čtvrtky od 15:50–18:00.

V případě zájmu kontaktujte zástupkyni ředitele pro gymnázium
Terezu Hajžmanovou (tereza.hajzmanova@dinoskola.cz).

stuenti gymnázia v učebně

Školné


Poskytujeme svým žákům a studentům nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v takové míře a kvalitě, jakou jsme si vytyčili jako náš cíl, platí se na našich školách školné. Díky získaným financím můžeme zaručit, že se dětem věnují ti nejlepší pedagogové a lektoři a že studium probíhá v moderně vybavených třídách.

studenti gymnázia před budovou pod deštníkem

Přijďte zažít Vaši novou školu osobně


Přijďte se přesvědčit na vlastní oči. Rádi Vás uvítáme na dnech otevřených dveří, nebo přijďte navštívit vyučování a poznejte, jak to u nás chodí.


Informace


Školné

Našim žákům a studentům poskytujeme nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v odpovídající míře a kvalitě, platí se v našich školách školné. 

Doprava dětí

Jednou z dalších předností a výhod naší školy je vlastní autodoprava. Ta slouží bezpečné přepravě dětí na školní akce, výlety a jiné vzdělávací aktivity. 

Stravování

Našim cílem v oblasti školního stravování je, aby se děti ve škole skutečně stravovaly.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc.

Jak se k nám dostanete?

Naše škola sídlí v ulici Bellova 352, která se nachází jen pár minut chůze od Hostivařské přehrady nedaleko metra C.