Aktuality z gymnázia

 

 

Beseda Planeta 300 – Madagaskar

Druhý stupeň Dinoschool se vydal na dobrodružnou cestu po jenom z nejpozoruhodnějších ostrovů světa. Poutavé promítání o životě na Madagaskaru doprovázel cestovatel a dobrodruh Adam Lelek zajímavým komentářem a právem byl po shlédnutí dokumentu zahrnut mnoha dotazy. Film přinesl dětem pohled na obyvatele tohoto ostrova a na jedinečné živočišné i rostlinné druhy. 🌱🐒🦇

🧙🏽‍♀️ 👻 🎃 Haunted House 🧟‍♂️ 🦇 👻

Kreativita našich žáků a studentů je až překvapující 😀

V pátek 22. 10. naše škola oslavovala Halloween 🧟‍♂️ 🦇 🧙🏽‍♀️ 👻 🎃

Nemůžeme Vás nechat ochudit o tuto pikantní zprávu týkající se nalezení starobylého pergamenu 🎥.
Jaksi tato zpráva unikla i do nejmenovaného bulvárního media.☝🤦‍♀️
Autentická ukázka žákovské tvorby z projektu Pražské pověsti a legendy.

Týden španělské vášně primy a šesťáků byl úctyhodně zakončen. ✌ Victoria✌

Legend a pověstí o Staroměstském orloji a Staronové synagoze by se daly sepsat knihy….📚 📖
A o to se pokusili primáni a šesťáci…. Vytvořili vlastní legendy, které sepsali na pergameny a poté tyto svitky byly nalezeny a objeveny investigativními novináři.😉 📜 🎥 🎤 Vzniklo tak spoustu reportáží, jak bulvárních, tak seriózních, které si pak vzájemně předávali.✌
Projektový týden o pražských pověstech byl zdárně ukončen✌
Není života bez vody.💧💦
Není dne, aby se o vodě něco nového nepřiučili naši deváťáci a kvarta.
Trasa z Bedřichova k přehradě Josefův důl byla cílem jich předposledního projektového dne.
A vybrali si opravdu půvabnou část naší republiky, okolí Josefovské přehrady je úchvatné.
Pestrý projektový týden sexty a septimy ⭐ ⭐ ⭐:
Sexta a septima prozkoumávala realitu našeho světa v čase a prostoru, v pondělí se studenti vydali do nejvzdálenějších končin naší sluneční soustavy, a to do pražského planetária na výstavu Voyager. 🌎 💫 V úterý zkoumali vývoj technických inovací v Národním technickém muzeu a ve čtvrtek díky Muzeu iluzí zpochybnili vnímání světa.😅

This week Sexta and Septima explored the reality of our world through time and space. On Monday, we went to the furthest reaches of our solar system with a trip to Prague Planetarium for the Voyager exhibit.🌎 💫 On Tuesday, we explored the evolution of technological innovation at the National Technical Museum. Thursday we challenged how we perceive our world at the Museum of Illusions.😅

Jak si umí Španělé užívat stolování, to si vyzkoušeli šesťáci a primáni. 🍽 Dobroty plné zeleniny, ryb a různých omáček si dopřávali v gartrokoutku a ve venezuelské restauraci Aperas de Lyna. Tento den se zdá býti velmi vydařený.😋 🤩

Druhý projektový den kvarty a deváté třídy. 🚲
Skvělý nápad si prohlédnout vodní nádrž ze sedla kola 🚴‍♂️ 🚴‍♀️ 🚵‍♀️ 🚵‍♂️ 🙂
Z Prahy až ke Kutné Hoře, kde je vodní nádrž na říčce Vrchlici, dojeli studenti na kole.
Prohlédli si tuto stavbu sloužící především jako zdroj pitné a užitkové vody.
Věděli jste, že je jedinou klenbovou betonovou hrází v České republice 🤩?
Kvarta a devátá třída v rámci projektového týdne zkoumá vodu jako základ života.
A kde jinde začít, než ve Výzkumném vodohospodářském ústavu T.G. Masaryka v Praze👍.
A co na to studenti:
„Víme jak plánují a hlavně testují různé vodní stavby, např. lávka v Troji nebo model plavebního kanálu v Děčíně, který čeká už 20 let na realizaci.
Z mikrobiologického rozboru odpadní vody lze zjistit například zvýšený výskyt covid v určitém místě, třeba i škole, nebo v jakých místech a v jakém čase lidi užívají různé drogy!
Dozvěděli jsme se, že na Mostecku je další problém s revitalizací povrchových uhelných dolů. Místo dolů bylo vytvořeno jezero, ale výpar vody je tak velký, že hladina klesá. A místní města nemají finance na velké množství vody, kterou by museli kupovat, aby se jezero doplňovalo. Nenapadlo by nás, na co všechno se musí při plánování takovýchto staveb myslet.“
Pražskými pověstmi a legendami se v průběhu projektového týdne doslova prokousávají šesťáci a primáni😁💪
Naladěni dokumentem, filmem a kvízem o pověstech vyrazili pátrat do historických částí Prahy a do Muzea pražských pověstí a strašidel.👻 😈🧛‍♀️ Oběd a zákusek v podobě tradičního trdelníku byl odměnou za jejich výkony 😋. Moc si to užili!
Jako ryby 🐠 🐟 🦈 ve vodě se sedmáci a sekunda pohybovali v mořském světě.😉 Aby ne, přednášející odborník na mořské ryby, korály a sasanky byl zahlcen všemožnými dotazy od našich žáčků. Vášnivá debata o chování a vývoji žraloků byla zakončena poutavým filmem.

A všichni už teď ví, jaký je rozdíl mezi parybami a rybami. 🧐
Kvarta a její projektový týden se točí kolem energie, elektrárny, elektřiny.
Návštěva elektrárny v Horních Počáplech ukázala studentům hlavního dodavatele elektřiny pro celou Prahu, je to opravdu kolos.
Největším uhelným blokem v Čechách je výrobna v Ledvicích u Mělníka.
Projektový týden v plném proudu👌
Tentokrát po stopách Karla Hynka Máchy.
A jak výpravu popsala kvinta…

“Dnes jsme měli možnost poznat dějiště Máchova díla Máj. Vlakem jsme dojeli na Bezděz, odkud jsme pak šli pěšky do Doks. Tam jsme viděli místa pojící se k básni Máj, jako Šibeniční vrch, Máchovo jezero nebo Jarmilina skála. Nechyběl ani oběd, přestože jsme narazili na několik zavřených restaurací. Po náročném dni jsme se vlakem vrátili zpátky do Prahy.”
Druhý den sedmé třídy a sekundy probíhal ve škole a nikdo nelenil. 💪✍
Děti tvořily své projektové deníky plné zážitků a informací z výletu ve Vodňanech.
Zahloubaly se do úkolů týkajících se vodního prostředí a ochrany ryb.
Na závěr s bravurou prezentovaly své odpovědi v anglickém jazyce.
Španělské dny pokračují, gloria.
Zahrát si interaktivní hru a získat tak cenné informace o slavných osobnostech Španělska se povedlo šestákům a primě.
Poznali tradiční tanec flamengo 💃 a vyrobili si svůj vlastní vějíř.
Projektový týden se nám krásně rozjíždí 👍
Začala cesta po stopách španělské kultury v Praze.
Skupinka primy a šesté třídy navštívila chrám Panny Marie Vítězné, aby si prohlédla Pražské jezulátko…dárek od španělské královny. Směrem přes Kampu došla ke Španělské synagoze s maurskou výzdobou. Jako sladkou možná i 🌶🌶 tečkou zdařilého výletu byla návštěva mexické restaurace Casa Blů s vynikající quesadillou a nachos. 🌯 🥙 🥘
Dalším projektem tohoto týdne je zkoumání tajemného světa ryb.🐠 🐟 🐡
Dnešní výlet do vodňanské rybářské školy opravdu stál za to.👍 Studenti byli doslova uchváceni jeseteřími plůdky, mláďaty i dospělci. Jistě pochopili, jak jsou jeseteři užiteční. Mohli sledovat rybníček z učebny pod vodní hladinou, a akvária zaměřená na život v českých řekách a rybnících. Skvělý začátek projektového týdne 🤩

Septima se ve čtvrtek 23. 9. vydala do Národního muzea na výstavu Sluněční králové. Studenti mohli vidět sochy a unikátní předměty staré více než 4000 let, mohli tak nahlédnout do nejstarších časů staroegyptské civilizace. Výstavou je provázela egyptoložka, která sama jezdí do oblasti Abusiru na výzkumy.

Minulý týden proběhl ping-pongový turnaj v gymnazijním klubu, kterého se zúčastnili mladší i starší ročníky.🏓

Primáni a šesťáci posílají pozdrav z adaptačního kurzu v Krkonoších. Všichni zdolali Sněžku a užívali si krásného počasí při hrách a výletech. 😊

Vážení rodiče,
letní prázdniny se nám chýlí ke konci, a tak mi dovolte, abych Vás srdečně pozval na slavnostní zahájení školního roku 2021/2022.
Zahájení proběhne ve středu 1. září v 9:00 před hlavním vchodem do budovy.
Po slavnostním zahájení budou děti zhruba do 10:00 ve třídách s třídními učiteli, po 10. hodině již tedy bude možné si je vyzvedávat. Pro rodiče žáků 1. třídy následuje od 10:00 informační třídní schůzka (děti budou v této době v družině).
Školní družina bude v úterý 1. 9. k dispozici do 12:00, oběd (kuřecí řízek s bramborem) bude k dispozici pouze po individuální domluvě, nejpozději do 25. 8., s vedoucí školní jídelny, pí Lebedovou – ZR.6560@scolarest.cz).
Od 2. 9. již školní jídelna bude fungovat ve standardním režimu, na výběr bude ale pouze jedno jídlo (+ salát), od dalšího týdne (6. 9.) pak bude výběr rozšířen na tři jídla (+ salát).
Vzhledem k velkému počtu žáků a rodičů budeme slavnostní zahájení pořádat stejným způsobem jako v uplynulých letech:
V 9:00 se všichni žáci a rodiče setkají před školou. Po představení pedagogického sboru zůstanou na zahájení pouze žáci 1. stupně ZŠ, žáci 6. třídy a primy gymnázia.
Ostatní žáci se odeberou do svých tříd, kde se jich ujmou jejich třídní učitelé.
Žáci 1. stupně, 6. třídy a primy si vyhledají své třídní učitelky, nové vyučující budou mít připraveny cedulky s označením třídy.
V doprovodu svých třídních učitelek pak budou jednotlivé třídy za hudebního doprovodu slavnostně vcházet do budovy školy.
Vzhledem ke slavnostnímu rázu tohoto dne prosíme o to, aby měly na sobě děti slavnostní uniformu.

Další informace:
Finišují práce na rozvrzích pro nový školní rok. Finální verze bude hotova v průběhu tohoto týdne. Poté budou rozvrhy zveřejněny.
Z důvodu nemoci COVID-19 budou i v dalším roce platit určitá omezení, hned na začátku září proběhnou tzv. screeningová testování (antigenní testy), jejichž výsledek určí míru rozvolnění, či naopak zpřísnění pravidel.

Harmonogram testování je následující:
1. 9.  testovány všechny třídy kromě tříd 1.A a 1.B. Tyto dvě třídy budou testovány ve čtvrtek 2. 9.
6. 9. a 9. 9.  testovány všechny třídy školy (neplatí pro třídy účastnící se adaptačního pobytu)
V případě testování žáků 1.–3. třídy ZŠ může u testování asistovat rodič, a to na vyhrazeném místě ve školním vestibulu.
V případě, že se žák z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, bude nosit po celou dobu ve škole roušku/respirátor (od 15 let).
Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pedagoga (rodiče) bezprostředně po svém příchodu.
Testování se nebude týkat žáků, kteří mají dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dní od prodělání nemoci. Testování lze nahradit platným negativním testem z odběrového místa.
Vzhledem k omezení pohybu 3. osob budou moct do budovy vstoupit pouze rodiče žáků 1. tříd. První týden (do 3. 9.) budou moct tito rodiče každé ráno doprovázet své děti do třídy, další týden (6.–10. 9.) budou smět rodiče již jen do šatny, od 13. 9. již pak vstup do školy rodiče mít nebudou. Ostatní rodiče budou mít povolen vstup do budovy pouze v naléhavých případech či v případě asistence u testování (1.–3. třída ZŠ).
Při pozitivním výsledku AG testu se daný žák odebere do izolace, kde vyčká na svého rodiče. Škola vydá pozitivně testovanému dítěti (zákonnému zástupci) potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce o této skutečnosti neprodleně informuje lékaře svého dítěte. Zbytek třídy zůstane ve třídě a musí neprodleně (s rodiči) opustit budovu školy. Doma třída vyčká na výsledek spolužákova konfirmačního PCR testu, na který jej odešle lékař. Při negativním výsledku (rodič o této skutečnosti neprodleně informuje školu) se všichni mohou vrátit do školy, při pozitivním výsledku rodič urychleně kontaktuje školu, škola kontaktuje zbylé zákonné zástupce – ti oznámí skutečnost příslušnému dětskému lékaři, který vyplní jejich dítěti žádanku na PCR test. Další postup již bude stanovovat krajská hygienická stanice.
Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního PCR testu nebo po skončení povinné izolace. Potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb.
Při karanténě více než poloviny dětí bude škola zajišťovat distanční výuku. Při menším počtu chybějících žáků budou vyučující zasílat podklady a instrukce k probíranému učivu.
Vyučujících se nově povinná izolace netýká, tzn. i při pozitivním výsledku žáka zůstává pedagog ve škole.
Roušky (od 15 let respirátory) budou povinné „pouze“ ve společných prostorách školy. Pokud ale žák neabsolvuje screeningové testy (např. na přání rodičů) a nevztahuje se na něj výjimka, bude muset nosit roušku/respirátor po celou dobu pobytu ve škole (i během vyučování, v družině/klubu). Tento netestovaný žák dále nesmí cvičit v tělocvičně v hodině tělocviku či v rámci aktivity, v hudební výchově nesmí zpívat a stravovat se (svačiny, obědy) musí odděleně od ostatních, a to v jídelně u samostatného stolu.
Žák, který odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, se nemůže osobně účastnit vzdělávání. Takový žák bude umístěn do izolace a škola bude kontaktovat zákonné zástupce.
Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty osoby, kt. nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.
Vzhledem k charakteru a zaměření naší školy považuji za nutné dělení žáků do skupin, proto nebudeme při výuce dodržovat (pouze doporučenou) homogenitu tříd.
O určitou formu homogenity se budeme snažit v rámci školní družiny, kde budou odděleny jednotlivé ročníky po odděleních.
Jak jsem ale již zmiňoval výše, musíme počítat s tím, že po výsledcích screeningových testování může dojít ke zpřísnění opatření a že homogenita skupin pak může být nařízená.
Zatím ale zůstávejme optimisty!
Vážení rodiče, za celý pedagogický sbor bych chtěl Vám a samozřejmě také Vašim dětem popřát úspěšný nový školní rok a ve středu 1. září se na Vás budeme těšit😊

S pozdravem
Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

6.A, 7.A a PRIMA posílají pozdrav ze školního výletu „Sedmihorky“ 😀👋

Letošní maturanti byli 100% úspěšní. 👍👏
Přejeme jim mnoho úspěchů do budoucích let! 😊

Soukromé osmileté gymnázium DINO-HIGH SCHOOL, s.r.o. pořádá 10. 6. v 9:00 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium pro školní rok 2021/2022. V případě zájmu kontaktujte zástupkyni ředitele pro gymnázium Terezu Hajžmanovou: tereza.hajzmanova@dinoskola.cz

Přijímací zkoušky – dodatek

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Provozní podmínky pro vykonání maturitní zkoušky

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na maturitních zkouškách je:

– negativní test a
– žádné příznaky onemocnění COVID-19

Pro účast studentů na maturitní zkoušce platí, že před svojí osobní přítomností na zkouškách musí být také testováni na COVID-19 testem, který není starší 7 dnů. Tato skutečnost je stanovena v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

Testování na onemocnění COVID-19 studentům přihlášeným ke konání maturitní zkoušky má povinnost umožnit SŠ, v níž žák tuto zkoušku koná. Pro jiné osoby škola tuto povinnost nemá.

Pozitivní výsledek testu žáka před konáním společné části maturitní zkoušky je důvodem k možnosti konání společné části maturitní zkoušky v mimořádném termínu. Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti žáka na zkoušce.

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u maturitních zkoušek:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

V případě, že bude mít uchazeč nebo podporující osoba pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.

Všichni účastníci maturitních zkoušek musí v prostorách školy nosit respirátor FFP2. Tato povinnost platí také v průběhu didaktického testu a ústních zkoušek.

V případě, že student dostane příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat koronaviru (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat. Student svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy. Potom má student právo konat náhradní zkoušku.

Ondřej Zaorálek
ředitel školy

Maturitní zkoušky – dodatek

Osobě, která je přihlášena ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 nebo která se přihlásí ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021, se navyšuje počet opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé zkoušky konané formou didaktického testu společné části, ke které je přihlášena. Počet opravných zkoušek konaných formou didaktických testů společné části se navyšuje na tři opravné zkoušky z každé zkoušky. (Standardně platí, že žák může konat jeden řádný a dva opravné termíny.)
Osobě, která je přihlášena ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 a která neuspěla u povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky, nebo která se v souladu se školským zákonem omluvila z konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky konané v řádném termínu jarního zkušebního období 2021, se umožňuje konat opravnou nebo náhradní zkoušku v mimořádném termínu, tj. ve dnech 7. – 9. července.
Těmito úpravami se kompenzuje ztížená příprava letošních maturantů.
 
Ondřej Zaorálek
ředitel školy

Provozní podmínky pro vykonání přijímací zkoušky

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímacích zkouškách je:

– negativní test a

– žádné příznaky onemocnění COVID-19

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole, kteří jsou žáky základní školy, má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případě situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu.

Střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování pro účely účasti na přijímací zkoušce.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby.

V případě, že bude mít uchazeč nebo podporující osoba pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.

Termíny, kdy je nejdříve možno provést test pro účely přijímacího řízení:

27. 4. – uchazeči o 4leté obory vzdělání s maturitní zkouškou

29. 4. – uchazeči o víceletá gymnázia

Všichni účastníci přijímacích zkoušek musí v prostorách školy nosit chirurgickou roušku (od 15 let respirátor FFP2), pravidelně si umývat a dezinfikovat ruce, dodržovat rozestupy a zásady respirační hygieny.

Přijímací zkoušky

Jednotné státní přijímací zkoušky se konají z českého jazyka a matematiky formou testů. Školní část přijímací zkoušky se skládá z testu z anglického jazyka a ústního motivačního pohovoru.

Přijímací zkoušky nanečisto se budou konat v pátek 16. dubna. Z epidemiologických důvodů bude účast na těchto zkouškách umožněna pouze žákům naší základní školy. Pro informace a přihlášení kontaktujte zástupkyni ředitele pro gymnázium Terezu Hajžmanovou (tereza.hajzmanova@dinoskola.cz).

Maturitní zkouška

Vážení rodiče studentů oktávy,
rád bych Vás informoval o novinkách týkajících se maturitní zkoušky.
Z důvodu prodloužené distanční výuky byly posunuty termíny didaktických testů i ústních zkoušek.
Nadále platí, že písemné práce (slohy) jsou pro tento rok zrušeny.
Dnes byly zveřejněny termíny a časy jednotlivých didaktických testů:

Anglický jazyk – 24. 5. ve 13:30
Český jazyk – 25. 5. v 8:00

V případě nemoci (COVID-19) či karantény se student písemně omluví řediteli školy a bude se účastnit náhradních termínů (7.–9. července), které se budou konat na spádových školách (tedy ne na DINU).

Ústní maturity se pak budou konat 1. a 2. června. Rozdělení studentů do těchto dnů bude pravděpodobně dle abecedy (podle příjmení).

V případě profilové (ústní) zkoušky z českého jazyka a anglického jazyka si studenti mohou vybrat, zda budou tyto zkoušky konat. (V tomto by se měli řídit požadavky univerzit, na které se hlásí.)

Ti, kteří mají v profilové části španělštinu, musí v každém případě ústní zkoušku konat.

Studenti se mohou rozhodnout, zda zkoušku z ČJ a AJ budou, či nebudou konat, do konce dubna, tj. do 30. 4.

V případě, že se student jednu či obě zkoušky rozhodne konat, musí o tom do 30. 4. písemně informovat ředitele školy. V případě, kdy student nechce zkoušku/zkoušky konat, nemusí ředitele informovat.

Jestliže student o svém záměru konat zkoušku/zkoušky ředitele do 30. 4. neuvědomí, ztrácí tak možnost zkoušky konat. Pozdější přihlášení již nebude možné.

V případě, že se student rozhodne konat ústní zkoušku z českého jazyka, musí do 30. 4. odevzdat seznam své četby.

V případě, že chce někdo uznat jazykovou zkoušku na základě obdrženého certifikátu, musí do 30. 4. písemně požádat ředitele školy. Certifikát pak stačí dodat nejpozději 5 dní před konáním ústní zkoušky.

(Co se týče uznání jazykové zkoušky, CERMAT mi zatím nedokázal odpovědět na jeden z mých dotazů. Pokud by jejich odpověď změnila něco z toho, co zde uvádím, budu Vás informovat.)

Posunutí maturitních termínů zároveň prodloužilo trvání 2. pololetí závěrečného (maturitního) ročníku.

Původně měli studenti obdržet vysvědčení za 2. pololetí 30. dubna. Toto již nyní neplatí.

Studenti budou do školy docházet (a učit se podle standardního rozvrhu) do poloviny května, konkrétně do 14. 5.

V týdnu od 17.–21. 5. budou probíhat (dobrovolné) individuální konzultace studentů s vyučujícími maturitních předmětů. Zároveň se již v tomto týdnu mohou studenti samostatně připravovat na maturitní zkoušky.

21. 5. se studenti dostaví do školy a bude jim vydáno vysvědčení za 2. pololetí.

24. 5.–31. 5. bude následovat tzv. svatý týden. V rámci tohoto týdne se budou konat dva již zmíněné didaktické testy. I proto bude již předchozí týden pro studenty volnější – s možností samostudia.

1., 2. 6. – ústní maturity

Stejně jako ostatní ředitelé pevně doufám, že tyto úpravy letošní maturitní zkoušky jsou již poslední.

Studenty jsem o těchto změnách již informoval, termíny nastavené školou jsou výsledkem naší společné diskuze.

Děkuji za spolupráci a přeji pěkný víkend.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

Naši žáci a žákyně v Sekundách jsou velice kreativní! V rámci opakování látky v dějepisu měli možnost vybrat si ze dvou zadání. Buď vytvářet memy na probrané historické události či postavy, nebo se vcítit do husitských bojovníků a vyrobit zbraň z toho, co mají doma (podobně jako husité, kteří leckdy bojovali s podomácky vyrobenými zbraněmi). A tady jsou výsledky! 😊

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří  pro uchazeče o naše gymnázium proběhne online formou dne 3. 2. 2021 od 16 hodin.
Bližší informace obdržíte od zástupkyně pro gymnázium Mgr. Terezy Hajžmanové.

tel.: +420 777 629 837
e-mail: tereza.hajzmanova@dinoskola.cz


Den otevřených dveří

Vážení uchazeči o naše gymnázium, z důvodu současného uzavření školy se nebude konat Den otevřených dveří dne 6. 1. 2021.

Jakmile to epidemická situace umožní, bude možné domluvit individuální prohlídku školy.

V případě dotazů prosím kontaktujte vedení gymnázia.

Děkujeme za pochopení.

Přijďte zažít Vaši novou školu osobně


Přijďte se přesvědčit na vlastní oči. Rádi Vás uvítáme na dnech otevřených dveří, nebo přijďte navštívit vyučování a poznejte, jak to u nás chodí.


  • Werichova vila
  • ŠVP 2.A + 2.B
  • Výtvarná soutěž

  Informace


  Školné

  Našim žákům a studentům poskytujeme nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v odpovídající míře a kvalitě, platí se v našich školách školné. 

  Doprava dětí

  Jednou z dalších předností a výhod naší školy je vlastní autodoprava. Ta slouží bezpečné přepravě dětí na školní akce, výlety a jiné vzdělávací aktivity. 

  Stravování

  Našim cílem v oblasti školního stravování je, aby se děti ve škole skutečně stravovaly.

  Školní poradenské pracoviště

  Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc.

  Jak se k nám dostanete?

  Naše škola sídlí v ulici Bellova 352, která se nachází jen pár minut chůze od Hostivařské přehrady nedaleko metra C.