Aktuality ze základní školy

Naše škola hostila další ročník celopražské jazykové soutěže „Dino English Competition“ určené žákům MŠ, ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Soutěže se zúčastnilo 19 čtyřčlenných družstev z 6 škol. Soutěžní úkoly prověřily dovednosti žáků ve čtení, psaní, poslechu a konverzaci v angličtině. Žáci Dino School si vedli skvěle, obsadili 1. místa ve 4 z 5 kategorií a v jedné kategorii se umístili na 3. místě. Gratulujeme ke skvělému úspěchu 👏 a velký dík patří i našim učitelům, kteří žáky skvěle připravují. Vyhlášení výsledků proběhlo za účasti paní starostky pro Prahu 10-Petrovice.
Soutěž je realizována s finanční podporou hlavního města Prahy.

Děti z 2.A se vydaly v divadle Minaret na cestu až do dalekého Betléma🎄.

Byli jsme svědky úžasného vystoupení žáků 6.A a primy na Václavském náměstí, kteří nás nadchli svými vánočními písničkami. Radost dětí na podiu byla nakažlivá a brzy se všichni kolem usmívali 🙂 Velký dík patří paní učitelce, která s nimi pracovala a společně nám předvedli, jak moc jsou šikovní 🎶🌟 #VánočníRadost #talentovanágenerace

Tak ani letos si čerti nikoho ze 2.A neodnesli😍.
Děkujeme Mikulášovi za návštěvu a dáreček.

Žáci 2.A a 1.A se tentokrát za objevováním kouzel a tradic Vánoc vydali až do Hlinska do továrny Koulier, kde na vlastní oči poznali, jak se vyrábí a zdobí ozdobičky. Viděli jsme, jak se sklo nahřívá, vyfoukává, stříbří a ručně zdobí. Podívejte se na naše krásné ozdobičky😊.

Žáci 2.A se vydali do Toulcova dvora objevovat vánoční tradice a seznámit se s postavami Adventu. Nakonec si vyrobili vlastní svíčky z vosku a řetězy ze slámy.

Žáci 2.A v Prvouce zakončili téma LES.
Děti si moc užily své první referáty. Všichni si zaslouží obrovskou pochvalu za svou pilnou přípravu. Dozvěděli jsme se spoustu nových a zajímavých informací.

Den matematiky ve 2.A

Kdo řekl, že matematika je nuda? To rozhodně neplatí na naší škole, kde si studenti 1. stupně při zasedání parlamentu odhlasovali den matematiky a den českého jazyka.
Takový den vyzkoušeli na vlastní kůži žáci 2.A. Prožili jsme krásných 6 hodin matematiky: objevování, měření, porovnávání, pečení…
Všichni jsme si ten den moc užili a těšíme se na příští týden, kdy nás čeká den českého jazyka.
Co si asi odhlasují studenti příště? No, něco se šušká o dni tělesné výchovy😍 😍 😍.

Amalie’s Amazing Adventures

Studenti 7.A, 8.A, SEKUNDY A TERCIE se zúčastnili slavnostní autogramiády knihy Amalie’s Amazing Adventures, na které během loňského školního roku spolupracovali s úspěšným britským autorem Frankem Englishem. Všem žákům moc gratulujeme. Kniha má obrovský úspěch a my už se těšíme na příběh studentů letošní PRIMY. Co plánují? To vám neprozradíme. Nechte se překvapit…

V rámci happeningu Laskavec navštívila 4. A Domov pro seniory Novovysočanská, Praha 9. Pro všechny zúčastněné to byl zážitek. Děti si nejprve se seniory zacvičily v rámci společné rehabilitace. Písnička od Jiřího Suchého Naraž si bouřku více do čela a další písně, které děti zazpívaly, vykouzlila úsměv na tvářích všech přítomných. Podle slov personálu jsme splnili poslání Laskavce na 200 procent. A za to jsme moc rádi. 🥰

Žáci 2.A se vydali na zámek Loučeň za poznáním historie a programem STROMY VYPRÁVĚJÍ, při kterém vlastním pozorováním poznávali a porovnávali znaky stromů v zámeckém parku, dozvěděli se více o lesních škůdcích i o ekologii a životním prostředí.

Halloween máme úspěšně za sebou. Děti nelenily ani ve družině a využily naplno kreativní odpoledne, kdy si pro ně paní vychovatelky přichystaly dlabání dýní a kreativní tvoření. Vyvrcholení Halloweenu jsme oslavili pořádnou párty, na které byla úžasná přehlídka nejrůznějšich masek, různá stanoviště a nechyběly ani dárečky a občerstvení

2.A HALLOWEEN 🧙‍♀️ 🧟‍♀️ 🧛‍♂️ 🧛‍♀️

Žáci 5.A a 6.A navštívili Národní divadlo. Děti si vyzkoušely různé role osobností ze Sboru pro zřízení ND, vybraly peníze na stavbu budovy a v roli vlastenců slavnostně položily základní kámen. Interaktivní program jsme si užili!😊

Je podzim a ve 2.A jsme se učili o ovoci a zelenině. Žáci při hodinách Prvouky zkoumali, co je uvnitř jablka, švestky a hroznového vína. Při rozlišování druhů zeleniny jsme hledali rozdíly. Zkoumali jsme např., co je košťál a jaké části zeleniny jíme. Nechyběla samozřejmě ani ochutnávka 👍.
Při hodinách Světa práce si děti vyrobily vlastní křížaly a upekly vynikající štrůdl 🥰.

Pozdrav z Tábora: V rámci projektového týdne vyměnili kluci ze 7.A a sekundy školní uniformy za železné košile a doslova se „porvali“ v pravé husitské bitvě. V Husitském muzeu v Táboře si také zkusili roli badatele a své výsledky prezentovali na vědecké konferenci.

Studijní výměnný pobyt je v plném proudu 😀. Mezi učením se španělského jazyka v partnerské škole Centro de Enseñanza Severo Ochoa jsme stihli navštívit archeologické muzeum a užít si celodenní výlet na pláži 😀 🇪🇸 🏝️.

Třída 4. A navštívila dopravní hřiště Muzea Policie Praha.
Děti si nejprve v rámci teoretické části zopakovaly nezbytná pravidla. Další hodina přímo v „silničním provozu“ proběhla pod vedením zkušeného dopravního policisty.
Všichni si odnesli zážitek a neocenitelnou zkušenost.

Děkujeme všem účastníkům závodu Petrovického běhu za jejich nasazení a úžasné výkony. Všichni jste byli skvělí!

Žáci 8.A a studenti Tercie poznávají španělskou kulturu, zvyky, tradice a formu vzdělávání v rámci studijního výměnného projektu NEW AMIG@S. Jsou ubytovaní ve španělských rodinách a vzdělávají se ve španělské škole. Čas zbývá i na společné exkurze.
Na zdokonalování jazyka je toto rozhodně to nejlepší a ty nezapomenutelné zážitky k tomu…no, není to skvělé?!! ☺️ 🏝️ 🛫 ✈️ 😎 🇪🇸

Děti 2.A si na dopravním hřišti prakticky vyzkoušely informace, které získaly v hodinách Prvouky a při nedávné besedě se strážníky městské policie.

Konalo se úvodní setkání parlamentu žáků 1. stupně ZŠ. Již tradičně se žáci pátých tříd stávají patrony prvňáčků a budou je provázet jejich prvním rokem ve škole.

Začátkem týdne navštívila 5.A Botanicus – tradiční řemesla, která byla nezbytnou součástí života našich předků. Vyrobili jsme si svíčky, mýdla, stříleli jsme z luku, brousili jsme kameny a rýžovali zlato. Také jsme ochutnali místní dobroty. Výlet jsme si opravdu užili. 😊

Žáci 2.A si užili besedu se strážníkem městské policie na téma BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY. Během programu jsme se dozvěděli spoustu důležitých informací a došlo i na ukázku vybavení strážníků 😍.

ŠvP 1.A, 2.A – Benecko

Na škole v přírodě vůbec nezahálíme. Podívejte, co všechno už jsme stihli.🙂 🌿 🐷 🦆 🦋

3.A – Návštěva zoologické zahrady 🦒 🐘 🦧

V rámci celoročního projektu Jungle navštívila 3.A zvířata v ZOO Praha. 

Součástí návštěvy byla prohlídka s průvodcem, při které jsme pozorovali různé formy komunikace a sociálního chování ve zvířecí říši. 
Moc jsme si den se zvířátky užili. 

1.A a 2.A. si užívá krásné přírody na Benecku v Krkonoších a hned první odpoledne se vydala na průzkum okolí. 🙂 🐇 🐿 🌲

Žáci naší školy napsali knihu pod vedením britského autora Franka Englishe👏👏👏. Na studenty jsme velice hrdí a těšíme se na autogramiádu, která proběhne v říjnu.

6.A a prima zdraví z adaptačního pobytu v Krkonoších. Výšlap na Sněžku zdolán. 🙂

Děti z 1.A a 2.B se vydaly na ekologickou výpravu do Malešického parku. Všímali jsme si hlavně toho, co v krajině vytvořil člověk. Též jsme se zamýšleli nad tím, odkud se bere voda a jak se dostává do kohoutků v našich domovech? Jak můžeme vodou šetřit?

🌸 Založili jsme školní květinovou louku! 🌼 ✨
Žáci tříd 6.A a prima se společně podílejí na projektu květinová louka, která bude přínosem v mnoha směrech.
1. Podpora biodiverzity: Květiny a byliny na louce přilákají mnoho druhů hmyzu a ptáků a stane se tak malým pomocníkem pro místní ekosystémy.
2. Vzdělávání: Žáci mohou sledovat životní cykly rostlin a živočichů přímo ve školním prostředí.
3. Ochrana vodních zdrojů: Louka pomáhá zachycovat a zadržovat srážkovou vodu.
4. Estetická hodnota: Jakmile květiny vyrostou a pokvetou, bude zkrášlovat prostředí před školou.
5. Podpora místních druhů: Louka poskytne životní prostor pro rostliny a hmyz, který je přizpůsoben místním podmínkám. Tím pomůže udržovat biodiverzitu naší oblasti.
6. Ekologická výchova: V rámci projektu se naučí o důležitosti udržitelnosti a péče o přírodu. Tyto znalosti mohou sdílet s ostatními a šířit povědomí o ochraně našeho životního prostředí.
7. Společný projekt: Založení louky je skvělou příležitostí podílet se na společném projektu se svými kamarády.

Již několik týdnů si užíváme her, které jsme společně v družinovém čase s dětmi namalovali. Tento projekt nám pomohl rozzářit školní zahradu, a přinesl více aktivit, které si venku můžeme zahrát. Namalovali jsme si dlouhou skákací dráhu, panáka ale i Člověče, nezlob se!

I u nás ve škole nemohla chybět oslava Dne Dětí, kterou jsme s družinou oslavili 2.6. Letos se tento sváteční den nesl v duchu Cesty kolem světa. Všechny děti obdržely své letenky, kterými se vzorně prokázaly i s pasem, a jejich cesta mohla začít. Za jedno odpoledne stihly navštívit všechny světadíly a také si vyzkoušely aktivity typické pro každou lokalitu např. klokaní závody, střílení z luku/praku, výrobu vlastního jedovatého hada a také zjistily, že jíst s čínskými hůlkami není tak snadné. Za dobrodružné putování si každý cestovatel odnesl dáreček a nemohlo chybět občerstvení po tak dlouhé cestě.

2.A návštěva letiště jako součást celoročního projektu Naše cesta ✈️ 🌍

Během celého školního roku jsme do našich cestovatelských pasů sbírali víza a následně letenky do různých zemí po celém světě. Každý měsíc jsme navštívili jiný kontinent a procestovali tak společně na mapě celý svět. Protože se blíží konec školního roku, blíží se i vyhodnocení tohoto projektu. Samotnému vyhodnocení předcházela dnešní návštěva letiště Václava Havla, během které jsme mohli zblízka pozorovat provoz na hlavní dráze, odbavování letadel a přípravu letadel na vzlet. Byli jsme se podívat také v centrální stanici letištního hasičského záchranného sboru.
Už se těšíme, až společně poletíme ve třetí třídě na opravdový výlet do zahraničí.

Kromě zajímavých zážitků si žáci 3.A přivezli z jazykového pobytu v Broadstairs English Centre také certifikát o absolvování kurzu angličtiny. Lektoři je moc chválili a vyzdvihovali, že je jejich znalost angličtiny vzhledem k věku na velmi vysoké úrovni. 👍🏅

DINO v Království železnic

Žáci druhých tříd se vydali do Království železnic. Výukový program Chodci ve městě podrobně zachytil problematiku silničního provozu a role chodce. Součástí přednášky bylo i poučení o bezpečném užívání eskalátorů v metru. Průvodci žákům zprostředkovali zážitek, na nějž budou dlouho vzpomínat. Kdo z nás si mohl vyzkoušet řídit tramvaj, vlak nebo metro? To vše a mnoho dalšího si žáci vyzkoušeli.
Určitě jsme tu nebyli naposled.
Žáci 3.A se v Londýně vydali do světa kouzel.
Navštívili Studio Harryho Pottera, kde se natáčel příběh čaroděje z Bradavic.
Některé efekty byly vskutku ohromující!
Dnešní den byl SUPER!!! Páťáci a studenti z výměnného pobytu se dnes spolu vydali objevovat další místo ve Španělsku.
LA MANGA je naprosto úchvatné místo, kde se nachází jak Mar Menor, tak i Středozemní moře.
Studenti z Tercie a Kvarty pak ještě se svými španělskými spolužáky navštívili maják Cabo de Palos.

Žáci na Maltě mají za sebou druhý den školy, kde si zlepšují svoji angličtinu. V pondělí odpoledne jsme byli na vyhlídkové plavbě kolem ostrova a v úterý jsme navštívili hlavní město Vallettu, kde jsme si prohlédli spoustu zajímavých míst- Upper Barrakka Gardens, Saluting Battery, Hastings Gardens.

Žáci 5. tříd si první den ve španělské škole moc užili. Učili se do půl druhé a pak navštívili místní muzeum fosilií a nerostů, které se nachází na půdě školy, ale je i pro veřejnost.
Po menší siestě 🇪🇸 🇪🇸 🇪🇸 si žáci prohlédli historické centrum Murcie.

Poslední skupinou, která odjela na jazykový pobyt, jsou žáci 1.A, 2.A a 2.B. V areálu Hotel Relax Vrchbělá na ně čeká zajímavý program, který pro ně připravili naši učitelé angličtiny. Tématem celého týdne je vajíčko / The Egg. 🥚 🍳 🐣 Také jste zvědaví, kolik aktivit je možné na toto téma vymyslet?

Žáci 3.A si tento týden budou zdokonalovat angličtinu v přímořském městečku Ramsgate na jihovýchodě Anglie. 🇬🇧 Čeká je také několik výletů… 🧙‍♀️

Žáci 4. tříd, část žáků 6.-7. tř. a primy-sekundy jsou na anglickém jazykovém pobytu na Maltě. Dopoledne je čeká výuka v jazykové škole a odpoledne výlety po okolí. 😀 🛳 ⛱ 🐠

Žáci 5. tříd již dorazili do Španělska.
Nejdříve se ubytovali, povečeřeli a nakonec stihli i malou procházku.
Zítra je čeká první školní den.
LA EDUCACIÓN ES LO PRIMERO!☺️ 🇪🇸 ✈️ 📓 📕 📚
Žáci 6. ročníku se prošli po dně pravěkého moře, od školy vzdáleného pouhých několik kilometrů, ale časově několik miliónů let.
Geologickými lokalitami v Radotíně nás provázel skvělý průvodce Stěpán Rak. Kutali jsme o 106 a mnohé tak kromě hlavonožců odměnili i trilobiti. Tento zážitek doporučuje 10 z 10 permoníků.

Prvňáčkové se vydali za Adélky dědečkem a babičkou, kde se dozvěděli velice zajímavé informace o lidském těle, zdraví, nemocech, úrazech a návštěvě u lékaře. Doufám, že jim tato návštěva pomohla a že už se nikdy nebudou doktorů bát 🥰. Ještě jednou mockrát děkujeme za úžasné dopoledne!

6.A se v rámci učiva pravěku a starověku vypravila na archeologickou výpravu na ostrov poblíž Hostivařské přehrady. Již cestou se mnozí zcela intuitivně proměnili v lovce a sběrače a z nalezených materiálů začali vyrábět různé nástroje. Na místě pravěkého osídlení jsme si pak vyzkoušeli různé hry a aktivity přibližující život našich předků. Na břehu Botiče pak provedli pradávný rituál a vytvořili typický keltský Clothie Well Tree.

Žáci 1.A od září tvrdě pracovali. Zvládli se naučit číst a psát písmenka, slova i věty. Podívejte se na knihy, které o sobě dokázali samostatně napsat 🥰. Své knihy se potom nebáli před třídou přečíst 👍. Jsme na všechny moc pyšní 👏!

Na pozvání paní starostky Praha Petrovice jsme se s družinou zúčastnili ceremoniálu k uctění památky obětí 2. světové války. Poslechli jsme si výpověď samotného veterána i zajímavé poznatky o válce.

Naše škola je plná nejen hudebně či tanečně nadaných dětí, ale i výtvarných talentů.
Mnoho z nich se zúčastnilo naší jarní družinové soutěže, která neměla jen jednoho vítěze. Gratulujeme všem a děkujeme za výtvarný přínos do heren.

I přes nepřízeň počasí jsme zakončili duben pěkným odpolednem v rámci pálení čarodějnic. Proběhlo opékání špekáčků, zpívání u táboráku i pár her. Navzdory dešti jsme vše zvládli, děti se bavily a na příští rok máme již objednané sluníčko.

Den Země – úklid Krčského lesa🌳

I druháčci se aktivně zapojili do úklidu naší planety. 🌎
Během tohoto dopoledne jsme uklízeli Krčský les, pojmenovali jsme si květiny a stromy v přírodě a hovořili jsme také o změnách přírody na jaře.
Všichni jsme si dopoledne v přírodě moc užili.

1.A – Den Země 😍

Oba páté ročníky (5. A i 5. B) společným projektem oslavily Den Země, který připadl na sobotu 22.4.
Začali jsme prací ve skupinách, kdy každá skupina řešila konkrétní environmentální, ekologické nebo jiné globální problémy. Další hodinu jsme věnovali v tělocvičně dramatizacím situací z běžného života, ve kterých můžeme své chování vzhledem k planetě zásadně měnit. Uvědomili jsme si tak velmi dobře, že je nutné začít právě teď a u sebe.
Další hodinu každá třída vyrazila ven a vyčistila okolí školy. Nejbizarnější nález byla velká pohovka, kterou někdo odložil za plot naší školy. Byli jsme spokojeni a společně prožité nám dávalo velký smysl.

Armádnímu muzeu ZDAR! Třídy tercie a 8.A se vydaly do Vojenského historického ústavu (AMŽ), kde si prohlédly historické exponáty vztahující se k vojenské historii. Podrobně jsme se poté zastavili u expozic k 1. a 2. světové válce. Mimo jiné si žáci mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak asi vypadal život vojáka v zákopu na západní frontě za Velké války. Návštěva muzea pak třídy inspirovala k tematické fotografii.

Sekunda se 7.A navštívili Národní zemědělské muzeum a zúčastnili se zajímavého ekologického programu Příběh obalu.

V rámci konání školních exkurzí třídy 9. A a Kvarta A vyrazily na jeden z posledních společných výletů v tomto roce, a to do pražské zoologické zahrady v Troji. Žáci se během návštěvy například již tradičně projeli místní lanovkou nebo se snažili vypozorovat obtížně viditelná mláďata některých zvířecích druhů, ať už je to čerstvě narozený a ohrožený druh luskouna či mládě australského klokana schovaného ve vaku.

1.A se vydala na statek do Toulcova dvora za poznáním pravého smyslu Velikonoc a prožitím velikonočních tradic. Bylo to krásné dopoledne. Jako bychom všichni cestovali časem zpět do minulosti.

Oba páté ročníky navštívily festival dokumentárních filmů Jeden svět s mezinárodní účastí. Pro žáky byly připraveny tři filmy a následná reflexe s moderátorkou. Témata, se kterými děti pracovaly, se týkala sounáležitosti, respektování jinakosti, xenofobie a tolerance. Na základě příběhů a skrze přímou emoci měli žáci možnost porozumět tomu, jak svět kolem funguje. Kino Atlas, kde se projekce uskutečnila, celou atmosféru potrhlo. Zbývá jen poděkovat organizátorům.

Žáci 8. a 9. ročníků ze základní školy a gymnázia dnes společně navštívili 25. ročník festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět 2023.
Žáci měli možnost zhlédnout film s názvem Dívčí gang (Girl Gang), který ukazuje realitu ze života jedné německé influencerky a jejích ,,posedlých‘‘ fanoušku.

Po filmu následovala debata s odborníkem Martinem Kožíškem, který se specializuje
na bezpečnost vystupování dětí a mladistvých na sociálních sítích.

První jarní den se v hernách nesl v pracovním duchu. Počasí nám přálo, a tak jsme se mohli vrhnout na práce na zahradě. Děti si rychle rozebraly všechno náčiní a s radostí pomáhaly zvelebovat okolí školy.

Na naší škole je mnoho talentů. To se potvrdilo i na soutěži Dino talent show. Všechna představení byla vydařená, děti byly velmi šikovné a diváci byly obohaceni o krásné zážitky. Všem moc děkujeme za účast a krásná vystoupení a těšíme se zase příště.😊

Třídy 2.A a 2.B se zapojily do projektu Noc s Andersenem

Žáci druhých tříd se zapojili do akce Noc s Andersenem, která podporuje především zájem o dětské čtenářství.
V rámci této akce jsme se seznámili s pohádkářem H. Ch. Andersenem, připomněli jsme si znaky pohádek, vyrobili jsme si vlastní miniknížku a pomocí tajných kódů jsme si rozšifrovali jména dalších dětských autorů a ilustrátorů (Helena Zmatlíková, Ondřej Sekora, Daisy Mrázková). Pracovali jsme také s pracovními listy.

K večeři jsme si pochutnali na dobré pizze a na závěr dne jsme uspořádali polštářovou bitvu.
V literárních aktivitách budeme pokračovat i v dalších dnech. 📚📝
Žákyně naší ZŠ se po roce trénování v oddíle lukostřelby zúčastnila před 14 dny svých prvních závodů v lukostřelbě a hned se jí podařilo nominovat na přebor České republiky ve střelbě z reflexního luku v kategorii žákyně do 10 let.

Na svých úplně prvních celorepublikových závodech se v soutěži, ve které byla znát závodní zkušenost soupeřek, vůbec neztratila a obsadila nádherné 5. místo. Ziskem 496 bodů si o celých 66 bodů vylepšila své osobní maximum.
Gratulujeme a držíme palce, aby na příštích závodech bodové skóre začínalo pětkou.

4.A navštívila České muzeum hudby s programem Staré pověsti české aneb Jak to všechno bylo. Po programu jsme si prošli interaktivní část muzea, kde se hudba prolínala s říší zvířat. Výlet jsme si opravdu užili! 😊

Třída 1.A si užila návštěvu hasičské zbrojnice. Děti si návštěvu moc užily a dozvěděly se spoustu zajímavých informací. Rozhodně jsme si všichni uvědomili, jak moc těžkou práci hasiči mají. Mockrát děkujeme Sboru dobrovolných hasičů Chodov za jejich výklad.

Oslavy masopustu již propukly i v hernách. Včera jsme s dětmi z prvního stupně oslavili Masopust jak se patří. Připomněli jsme si tradice, při průvodu jsme si hezky zazpívali a zahráli na různé hudební nástroje a nesmělo chybět ani vyhlášení nejkrásnějších kostýmů, které se letos mimořádně povedly. Následně děti plnily různé úkoly a za odměnu jsme si na závěr uspořádali karnevalovou párty s občerstvením. Děkujeme za účast, krásné masky a těšíme se na příště.

Školní ples DINO 2023

V pátek 24.2. se konal školní ples Dino School of Prague, kterého se účastnili jak žáci základní školy a jejich rodiny, tak i studenti osmiletého gymnázia s rodinami a komplet pedagogický sbor včetně vedení školy.
Ples se slavnostním šerpováním žáků 5., 6., 9. tříd naší základní školy a studentů Primy a Oktávy našeho osmiletého gymnázia zahájil pan zřizovatel Julius Prüger společně s ředitelem školy Ondřejem Zaorálkem.
Celý večer se nesl v duchu nenucené zábavy, tance a výstupů.
Maturantům, kteří si v druhé polovině večera převzali žezlo nad programem plesu, chceme říct díky za velice schopnou organizaci a dechberoucí vystoupení, které si pro nás představili.
Ples se velmi vydařil. To potvrdila i hojná účast tanečníků a tanečnic, kteří vydrželi na parketu až do pozdních nočních hodin. Rádi bychom poděkovali všem, kdo nás podpořili svojí účastí.

Žáci 1.A se dozvěděli spoustu zajímavých informací od strážníků městské policie o důležitých telefonních číslech, bezpečném přecházení silnice a o tom, jak se chovat v nebezpečných situacích.

Třída 5. B navštívila severní a jižní křídlo Pražského hradu. Všichni byli nadšeni z krásných a reprezentativních prostor, jejichž návštěva je zcela ojedinělou záležitosti. Víme, kde pracoval Tomáš Garrigue Masaryk i kde bude pracovat prezident budoucí. Až nás navštíví státník z jiné země, víme, kde bude hlavou státu přijat a po kterém schodišti vystoupá. Prošli jsme i prostory, kde prezident jmenuje vládu a ministry, kde vyznamenává výjimečné osobnosti.
Byl to skutečně zážitek.

Vážení rodiče,

dovolte mi Vás informovat o organizaci následujících týdnů.

V souvislosti s úterním vydáním pololetního vysvědčení nás zítra, tedy 3. 2., čekají pololetní prázdniny.

Příští týden nám pak navazují jarní prázdniny. Do školy se tedy Vaše děti vracejí v pondělí 13. února.

Z únorových akcí dále zmiňuji Přijímací zkoušky nanečisto pro žáky 5. tříd (15. 2., přihlášení u paní zástupkyně Nehasilové) a Školní ples (24. 2.).

Rodičům žáků 5. tříd také dále připomínám termín odevzdání přihlášek k přijímacímu řízení na gymnázium, a to do 1. března.

S předstihem bych Vás také rád informoval o dubnovém ředitelském volnu.

Jako každý rok se v dubnu budou konat přijímací zkoušky na gymnázium, letos to bude 17. a 18. dubna.

Jelikož potřebujeme zajistit maximálně klidné a tiché prostředí ve dnech konání těchto zkoušek, bude organizace těchto dnů následující:

17. 4. – ředitelské volno na gymnáziu (na celé základní škole – včetně 2. stupně ZŠ – probíhá standardní výuka)

18. 4. – školní exkurze pro třídy gymnázia a 2. stupně ZŠ (výuka tedy probíhá mimo školu; o konkrétních exkurzích budou třídy v následujících měsících informovány; výuka na 1. stupni probíhá standardně)

Vážení rodiče, přeji Vám pěkně strávené dny s Vašimi dětmi, žákům pak přeji, aby si odpočinuli po náročných týdnech a načerpali síly na další výuku.

Závěrem bych rád poděkoval pedagogickému sboru, učitelům, vychovatelům i všem dalším zaměstnancům školy za jejich skvělou práci.

Budeme se na Vás těšit po jarních prázdninách😊

S pozdravem

Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

1.A si vyrazila na výlet do Muzea smyslů – utrácet peníze, které tvrdě vydělali za výrobu a prodej produktů pro vánoční trh 😍.

Naši žáci a studenti nám dělají neuvěřitelnou radost a ve světě nás velmi dobře reprezentují. Výsledky rádi sdílíme na sociálních sítí, neboť jsme na všechny moc pyšní.
Dnes bychom chtěli vyšvihnout umístění v nejprestižnějším ocenění, které se může v Taekwondo dosáhnout. Toto ocenění získají ti závodníci, kteří na turnajích v průběhu roku dosáhnou nejlepších výsledků. Letošní vyhlášení vítězové museli zvítězit na nejméně šesti turnajích a na ostatních získat maximálně stříbro!

No, a naše holky to zvládly 🤩.

Hana (16 let, 3. dan) získala titul celkové vítězky v soutěži Taekwondo Extraliga Poomsae za rok 2022 v kategorii „junior“.

Irena (12 let, 1. poom) získala titul celkové vítězky v soutěži Taekwondo Extraliga Poomsae za rok 2022 v kategorii „cadet“.

Zina (9 let, 6. kup) získala titul celkové vítězky v soutěži Taekwondo Národní Liga Poomsae za rok 2022 v kategorii mladších „pupil“.
Moc gratulujeme!!!

Sekunda A a 7.A zdraví z povinného lyžařského výcviku ❄️⛷🙂.

1.A vyrazila do Muzea železnic za poznáním dopravy ve městě, hodin a recyklace🚂🚃🚄.

Naše první volby 🥰.

Naši studenti gymnázia a 2.stupně ve středu 11.01. 2023 rozhodli ve studentských volbách o budoucím českém prezidentovi. Již v prvním kole by poslali do čela státu Petra Pavla se ziskem 54 % hlasů. Volební účast dosahovala více než 70 %.
1. Petr Pavel – 64 hlasů
2. Danuše Nerudová – 28 hlasů
3. Pavel Fischer – 12 hlasů
4. Andrej Babiš – 11 hlasů
5. Marek Hilšer – 2 hlasy
6. Karel Diviš a Tomáš Zima – 1 hlas

Přijďte zažít Vaši novou školu osobně


Přijďte se přesvědčit na vlastní oči. Rádi Vás uvítáme na dnech otevřených dveří, nebo přijďte navštívit vyučování a poznejte, jak to u nás chodí.


  • Werichova vila
  • ŠVP 2.A + 2.B
  • Výtvarná soutěž

  Informace


  Školné

  Našim žákům a studentům poskytujeme nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v odpovídající míře a kvalitě, platí se v našich školách školné. 

  Doprava dětí

  Jednou z dalších předností a výhod naší školy je vlastní autodoprava. Ta slouží bezpečné přepravě dětí na školní akce, výlety a jiné vzdělávací aktivity. 

  Stravování

  Našim cílem v oblasti školního stravování je, aby se děti ve škole skutečně stravovaly.

  Školní poradenské pracoviště

  Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc.

  Jak se k nám dostanete?

  Naše škola sídlí v ulici Bellova 352, která se nachází jen pár minut chůze od Hostivařské přehrady nedaleko metra C.