Aktuality ze základní školy

 

 

 

 

Blahopřejeme Irence Lee ze 4. A, která se umístila ve výtvarné soutěži “ Včely – královny života” na krásném 2. místě. Přejeme hodně dalších úspěchů!

 

Výuka od 10. 6. 2020

Vážení rodiče 6. A, 7. A, Primy B a Kvarty A,

dle rozhodnutí většiny z Vás budou mít Vaše děti od 10. 6. možnost docházet do školy na profilové předměty (v případě Kvarty A na matematiku).

Stejně jako pro žáky 1. stupně, kteří již od 25. 5. do školy docházejí, budou i pro Vaše děti platit následující hygienická pravidla:

-       První den každé dítě na recepci odevzdá Vámi vyplněné Čestné prohlášeníBez tohoto prohlášení nebude nikdo vpuštěn dále do budovy a nebude se moct účastnit výuky!

-       Pokud budete své dítě doprovázet do školy, do budovy smí vstoupit pouze Vaše dítě (rodiče zůstávají před budovou, přičemž dodržují od ostatních 2metrovou vzdálenost a mají zakrytá ústa i nos)

-       Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit

-       Každé dítě bude mít zakryta ústa ochranným prostředkem (rouškou) + bude mít s sebou rezervní roušku + sáček na uložení roušky (při hodině či při jídle si lze roušku sundat a uložit do sáčku, při skupinové práci či pohybu po třídě/škole je třeba mít nasazenu roušku)

-       Školní jídelna nebude z hygienických důvodů zajišťovat dopolední svačiny (děti tedy musí mít vlastní svačinu z domu). Kdo bude mít zájem o oběd (vaří se pouze jedno jídlo), musí si jej v systému (Scolarest) objednat (v případě dotazů prosím kontaktujte pí Lebedovou). V jídelně budou (stejně jako ve třídě) děti sedět s rozestupy, před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce (ve škole byly instalovány dávkovače s dezinfekcí, mimo jiné i před vstupem do jídelny). V době oběda si děti mohou zakoupit balenou vodu.

Konkrétní rozvrhy jednotlivých tříd (platné od 10. 6.) Vám do zítřejšího dne zašle zástupkyně pro gymnázium. Připomínám, že děti, které budou zůstávat doma, se budou moct výuky ve škole účastnit prostřednictvím Zoomu (linky budou zasílat vyučující).

Děkuji za spolupráci a přeji pěkný den.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy


Výuka od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

již za 14 dní, tj. od 25. 5., budou mít Vaše děti možnost navštěvovat výuku ve škole. Na toto období se musíme dobře připravit.

Předně bych Vás chtěl požádat, abyste v průběhu tohoto týdne (nejpozději do 18. 5.) dali svým třídním učitelkám vědět, zda bude Vaše dítě docházet do školy.

Počet dětí, které budou školu navštěvovat, je pro nás zásadní z hlediska plánování školních skupin o max. 15 žácích.

Vaše stanovisko ke dni 18. 5. bude dle instrukcí MŠMT závazné a neměnné (je nutné se vyhnout jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků), proto prosíme o pečlivé zvážení.

Pokud bude Vaše dítě docházet do školy, napište třídní učitelce také to, zda se Vaše dítě bude účastnit také odpolední školní družiny (každý den bude v provozu do 16:30).

Pokud některá z třídních učitelek bude i po 25. 5. pokračovat ze zdravotních důvodů v distanční výuce (z domova), bude Vás o tom informovat. (dotyčné vyučující už tak pravděpodobně učinily)

Pokud se Vaše dítě z důvodu zdravotních rizik nebude výuky ve škole účastnit, nemusíte se ničeho obávat: výuka ve třídě bude pomocí Zoomu přenášena dětem doma.

V případě, že máte o výuku ve škole zájem, ale Vaše vyučující do školy nedorazí, rovněž bez obav pošlete své dítě do školy – pod dohledem jiného pedagoga (např. asistentky) bude třída pracovat podle instrukcí třídní učitelky prostřednictvím interaktivní tabule.

Výuka bude probíhat každý den od 8:45 do 13:15, přičemž v průběhu 4. a 5. vyučovací hodiny se třídy (školní skupiny) vystřídají v jídelně na obědě.

Výuka bude probíhat v blocích české a anglické výuky, přičemž některé dny budou celé české (český jazyk, matematika, vlastivěda, přírodověda, online AJ gramatika, online španělský jazyk – ve 4. a 5. třídách prosíme s sebou iPady) a některé celé anglické (z hygienických důvodů nebude výuka probíhat v dosavadních skupinách – děti se totiž mezi sebou nesmí během dne mísit).

Od 13:20 budou moct Vaše děti pokračovat ve školní družině, která bude z hygienických důvodů organizována v jednotlivých třídách na 1. patře. V rámci možností budeme využívat také zázemí školních heren, zahrady, atria a také prostor gymnazijního klubu. Pokyny k vyzvedávání dětí ze školní družiny Vám bude později zasílat vedoucí školní vychovatelka, pí Iveta Vojtěchová.

Pro ty z Vás, kteří se rozhodnou poslat své dítě do školy, budou platit následující pravidla:

  • Pokud budete své dítě doprovázet do školy, do budovy smí vstoupit pouze Vaše dítě (rodiče zůstávají před budovou, přičemž dodržují od ostatních 2metrovou vzdálenost a mají zakrytá ústa i nos)
  • Příchody budou možné v čase 8:00–8:45 (prosíme průběžně v tomto čase, abychom zamezili shlukování např. okolo 8:40)
  • Hned po příchodu do budovy nám Vaše dítě odevzdá Vámi vyplněný formulář o bezinfekčnosti - Čestné prohlášení (bez vyplněného formuláře nebude dítěti umožněno zůstat ve škole)
  • Dítě se odebere rovnou do třídy (nejde do šatny, aby zde nedocházelo k mísení dětí) (v průběhu dopoledne třídní učitelka zavede celou třídu/skupinu do šatny, děti si vezmou přezůvky a ve třídě si pak nechají boty, aby již odpoledne nemusely do šatny)
  • Každé dítě bude mít zakryta ústa ochranným prostředkem (rouškou) + bude mít s sebou rezervní roušku + sáček na uložení roušky (při hodině či při jídle si lze roušku sundat a uložit do sáčku, při skupinové práci či pohybu po třídě/škole je třeba mít nasazenu roušku)
  • V jídelně bude k dispozici jedno teplé jídlo; pokud bude ve škole přítomna většina dětí, budou mít všechny v systému přihlášeny oběd (a v případě neúčasti Vašeho dítěte je bude třeba odhlašovat), pokud zůstane většina dětí doma, budou si žáci docházející do školy muset obědy individuálně přihlašovat; v jídelně budou (stejně jako ve třídě) děti sedět s rozestupy, před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce (ve škole byly instalovány dávkovače s dezinfekcí, mimo jiné i před vstupem do jídelny)
  • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit
  • Při absenci dítěte delší než 3 dny poskytnou rodiče informaci o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude dítě nadále docházet do skupiny (absence nebude započítána do absence na vysvědčení)
  • Výuka tělocviku se nekoná

9. června se budou konat přijímací zkoušky na gymnázium – týká se žáků 5. ročníků. Zkoušky konají žáci na škole, kterou měli uvedenu v 1. termínu. Výsledek se zašle na obě školy. U nás se bude konat kromě státní části také školní část. Detailní informace budeme v průběhu května zasílat.

Vážení rodiče, děkuji za spolupráci, věřím, že společnými silami současnou situaci zvládneme.

Přeji pěkný zbytek dne.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

 

 

Výsledky zápisu do 1. tříd

Mimořádné opatření

Vážení rodiče,
dnes jste asi všichni z médií zaznamenali mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, kterým se od zítřejšího dne, tedy 11. 3., zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů ve škole.
Toto opatření se týká samozřejmě i naší školy, konkrétně školy základní a gymnázia (netýká se mateřské školy). Bohužel zatím není jasné, jak dlouho bude toto opatření platit.
Škola se bude maximálně snažit o to, abychom eliminovali negativní dopad na Vaše děti, co se týče zameškání učiva.
Z toho důvodu Vám budou třídní učitelky (na 1. stupni ZŠ rodičům) a učitelé (na 2. stupni a GYM žákům/studentům) zasílat emailem učivo, látku, stránky, materiály, pracovní listy apod.
Vyučující budou maximálně využívat dostupných prostředků pro výuku online – zasílání materiálů, odkazů, možnost využití Skypu aj. komunikačních kanálů.
Učitelé na 2. stupni a gymnáziu budou v době výuky daného předmětu (dle standardního rozvrhu) primárně k dispozici dané třídě (prosím ať žáci/studenti kontrolují své emaily, které dnes nahlašovali svým třídním!).
Konkrétněji Vás budou informovat třídní učitelé a učitelé jednotlivých předmětů.
Prosím o to, abyste dohlédli na to, že se děti během dní, kdy nebudou navštěvovat školu, budou učit a vypracovávat úkoly od učitelů a nebudou dny trávit „prázdninově“.
Jakmile bude jasné, kdy se žáci a studenti budou moct do školy vrátit, potvrdíme Vám tuto informaci emailem.

Budeme se na Vaše děti moc těšit!

S pozdravem

Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

Více informací

Helppes

Helppes

V pondělí 2. 3. 2020 nás ve škole navštívili zástupci neziskové organizace Helppes.
Děti si tuto dobročinnou organizaci vybraly mezi jinými na základě hlasování. Líbilo se jim, že pomoc k handicapovaným osobám přichází na čtyřech tlapkách a chtěly tuto organizaci podpořit. Do školy přišli také dva asistenční pejsci, kteří dětem předvedli, co se už v psí škole naučili. Bylo to milé a zajímavé setkání, poděkování patří zejména Vám, rodičům.

Více informací

Odstávka pitné vody – ředitelské volno

Odstávka pitné vody – ředitelské volno

Vážení rodiče i kolegové,
naše škola včera obdržela sdělení od Pražských vodovodů a kanalizací o odstávce pitné vody dne 31. března.
Z tohoto důvodu v tento den nejsme schopni zajistit řádné hygienické podmínky v budově školy.
Na tento den – úterý 31. 3. 2020 – tedy vyhlašuji ředitelské volno na základní škole i gymnáziu.
Ředitelské volno se týká všech žáků, studentů i zaměstnanců.
Děkuji za pochopení.

S pozdravem
Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

Více informací

Masopust 20. 20. 2020

Masopust 20. 20. 2020

Maminky a babičky upekly tradiční masopustní pečivo.

Více informací

Dětské šachové dopoledne

Dětské šachové dopoledne

V pondělí 17. 2. 2020 se děti z našeho šachového kroužku zúčastnily Dětského šachového dopoledne v hotelu Don Giovanni. Na děti čekaly zábavné šachové a logické úkoly. Děti prokazovaly znalost pohybu šachových figur, závodily ve stavění figur do základních pozic, rozpoznávaly šachové figurky  pouze hmatem atd., akci si náramně užily.

Z naší výpravy si nejlépe vedl Honzík N. ze 4. A, kterému byla udělena skleněná turnajová trofej z rukou Inny Puhajkové. Blahopřejeme!

Více informací

Lyžařský výcvik

Lyžařský výcvik

Zdravíme z Krkonoš, Velké Úpy. Krásně nám přes noc nasněžilo, tak si dnes konečně užíváme pořádnou lyžovačku. 😊

Více informací

V zahradách imaginace

V zahradách imaginace

V zahradách imaginace je název multimediálního projektu Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře, který jsme v lednu navštívili.

Rozsáhlá výstava vzdává hold významnému výtvarníkovi a světoznámému tvůrci animovaných filmů Jiřímu Trnkovi, od jehož úmrtí uběhlo padesát let.

Instalaci, která v GASK netradičně propojuje výstavní prostory – Galerii IV a konferenční sál s věží –, tvůrci rozdělili do dvou částí. Tu první tvoří pečlivý výběr exponátů, které mapují hlavní oblasti, jimž se Trnka během svého života věnoval, a díky kterým dosáhl proslulosti doma i v zahraničí.

Druhá část výstavy přináší řadu audiovizuálních projekcí a interaktivních prvků. V podkroví galerie byla instalována Trnkova Zahrada 2, adaptace původní Trnkovy knížky pro děti.

Obě části jsme si maximálně užili. Galerie byla rezervována pouze pro nás. Hravosti, imaginaci a výborné náladě se meze nekladly.

Všem musíme doporučit.

Více informací

Bude zima, bude mráz

Bude zima, bude mráz

27. 1. 2020 jsme navštívili Toulcův dvůr, kde jsme měli připravený program Bude zima, bude mráz. Po krátkém představení si děti vylosovaly zvíře, které budou hrát. Seznámily se s životem konkrétního zvířete. Zahrály si divadlo. Poté si přeměnily na stopaře a poznávaly pobytové stopy. Nakonec si každý odnesl svůj stopařský zápisník. Den si děti skvěle užily.

Více informací

Přijďte zažít Vaši novou školu osobně


Přijďte se přesvědčit na vlastní oči. Rádi Vás uvítáme na dnech otevřených dveří, nebo přijďte navštívit vyučování a poznejte, jak to u nás chodí.


Informace


Školné

Našim žákům a studentům poskytujeme nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v odpovídající míře a kvalitě, platí se v našich školách školné. 

Doprava dětí

Jednou z dalších předností a výhod naší školy je vlastní autodoprava. Ta slouží bezpečné přepravě dětí na školní akce, výlety a jiné vzdělávací aktivity. 

Stravování

Našim cílem v oblasti školního stravování je, aby se děti ve škole skutečně stravovaly.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc.

Jak se k nám dostanete?

Naše škola sídlí v ulici Bellova 352, která se nachází jen pár minut chůze od Hostivařské přehrady nedaleko metra C.