Školné


Školné pro mateřskou školu


Zápisné: 2 500,-Kč jednorázově

Celodenní: 17 000 Kč/měsíc
Půldenní: 13 000 Kč/měsíc

Zápisné je jednorázový, registrační poplatek, ve výši 2.500,-Kč splatný nejpozději do 10. dne od podpisu Smlouvy o poskytování výuky.

Všechny další poplatky lze provádět bankovním převodem na účet mateřské školy, tj. 27-1842790277/0100 u Komeřční banky vždy do 25. dne v měsíci na měsíc následující. Jako variabilní symbol uveďte, prosím, rodné číslo Vašeho dítěte.

Zářiové školné se vždy hradí do konce června téhož kalendářního roku.

Ve výjimečných případech a po předchozí dohodě je možné veškeré poplatky uhradit hotově na pokladně školy.

Nejsme plátci DPH.

V případě docházky dvou sourozenců navštěvující naše zařízení, tj. mateřskou školu, či jeden školku a druhý školu, Dino Elementary nebo Dino High School, měsíčné školné nejmladšího sourozence je snížené o 10%, na 3. a další dítě je poskytována sleva ve výši 15%.

Celodenní školné zahrnuje:

 • pravidelnou docházku Po – Pá od 8:00 hod. do 18:00 hod.
 • vybrané aktivity a akce včetně kulturních představení, které MŠ nabízí v rámci celodenního vzdělávacího programu
 • pojištění dítěte

Půldenní školné zahrnuje:

 • pravidelnou docházku Po – Pá od 8:00 hod. do 13:00 hod.
 • vybrané aktivity a akce včetně kulturních představení, které MŠ pořádá v rámci dopoledního vzdělávacího programu
 • pojištění dítěte

Doplňkové aktivity jako jsou např. solná jeskyně, plavání, bruslení, ozdravné pobyty škol v přírodě jsou hrazeny nad rámec školného.

Školné pro základní školu – do června 2024


1.– 5. třída ZŠ: 225 000 Kč/rok
6. – 9. třída ZŠ: 188 000 Kč/rok

Školné zahrnuje:

  • Výuka, exkurze
  • Výlety (1.–5. ročník)
  • Učebnice a učební pomůcky (sešity, výtvarné potřeby aj.)
  • iPad (5.–9. ročník)
  • Odpolední družina (po–čt do 17:30, pá do 16:30)
  • Podzimní škola v přírodě (1. a 2. ročník), zimní škola v přírodě (3.–5. ročník)
  • Jazykový pobyt v Čechách (1. a 2. ročník)
  • Jazykový pobyt ve Španělsku (5. ročník)
  • Adaptační pobyt (6. ročník)
  • Lyžařský výcvik (7. ročník)
  • Projektový týden (6.–9. ročník)
  • Výuka plavání (6. a 9. ročník)
  • Vlastní autobusová přeprava na školní akce
  • Vzdělávací program 1x za měsíc (1.–5. ročník)
  • Výuka plavání (2. a 3. ročník)
  • Cambridgeské zkoušky (2.–5. ročník)
  • Testování úrovně anglického jazyka (testy SCATE) (6.–9. ročník)
  • Interaktivní učebnice Fraus a další výukové programy
  • Výuka v odborných učebnách
  • Konzultace se školním psychologem, speciálním pedagogem a výchovným poradcem (možnost kariérního poradenství)
  • Pojištění

  Školné je splatné ve dvou splátkách – k 15. červnu a 15. lednu. Na sourozence v některé z našich DINO škol se vztahuje 10% sleva ze školného. Je možné domluvit individuální platební kalendář.

  Úhradu školného lze provádět v hotovosti nebo převodem na účet č. 51-0930 500 247/0100 u Komerční banky.

  Školné pro gymnázium


  prima – kvarta: 188 000 Kč/rok
  kvinta – sexta: 213 000 Kč/rok
  septima – oktáva: full IB 250 000 Kč/rok, certifikát IB 225 000 Kč/rok

  Školné zahrnuje:

  • Výuka a exkurze
  • Učebnice a učební pomůcky (sešity, výtvarné potřeby aj.)
  • iPady (prima–kvarta)
  • Odpolední klub (po–pá do 17:30)
  • Adaptační pobyt (prima)
  • Lyžařský výcvik (sekunda)
  • Jazykový pobyt ve Španělsku (tercie)
  • Program IGCSE (kvinta–sexta)
  • Program IB (septima–oktáva)
  • Testování úrovně anglického jazyka (testy SCATE) (prima–oktáva)
  • Interaktivní učebnice Fraus a další výukové programy
  • Projektový týden
  • Výuka plavání (prima, kvarta)
  • Výuka v odborných učebnách
  • Konzultace se školním psychologem a výchovným poradcem (možnost kariérního poradenství)
  • Pojištění

  Úhradu školného lze provádět hotově nebo převodem na účet č.: 51-108 304 0247 /0100 u Komerční banky Praha 1

  Přijďte zažít Vaši novou školu osobně


  Přijďte se přesvědčit na vlastní oči. Rádi Vás uvítáme na dnech otevřených dveří, nebo přijďte navštívit vyučování a poznejte, jak to u nás chodí.


   • Werichova vila
   • ŠVP 2.A + 2.B
   • Výtvarná soutěž

   Informace


   Školné

   Našim žákům a studentům poskytujeme nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v odpovídající míře a kvalitě, platí se v našich školách školné. 

   Doprava dětí

   Jednou z dalších předností a výhod naší školy je vlastní autodoprava. Ta slouží bezpečné přepravě dětí na školní akce, výlety a jiné vzdělávací aktivity. 

   Stravování

   Našim cílem v oblasti školního stravování je, aby se děti ve škole skutečně stravovaly.

   Školní poradenské pracoviště

   Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc.

   Jak se k nám dostanete?

   Naše škola sídlí v ulici Bellova 352, která se nachází jen pár minut chůze od Hostivařské přehrady nedaleko metra C.