Školné


Školné pro mateřskou školu


Zápisné: 2.500,-Kč jednorázově

Celodenní: 15.000 Kč/měsíc
Půldenní: 11.300 Kč/měsíc

Zápisné je jednorázový, registrační poplatek, ve výši 2.500,-Kč splatný nejpozději do 10. dne od podpisu Smlouvy o poskytování výuky.

Všechny další poplatky lze provádět bankovním převodem na účet mateřské školy, tj. 27-1842790277/0100 u Komeřční banky vždy do 25. dne v měsíci na měsíc následující. Jako variabilní symbol uveďte, prosím, rodné číslo Vašeho dítěte.

Zářiové školné se vždy hradí do konce června téhož kalendářního roku.

Ve výjimečných případech a po předchozí dohodě je možné veškeré poplatky uhradit hotově na pokladně školy.

Nejsme plátci DPH.

V případě docházky dvou sourozenců navštěvující naše zařízení, tj. mateřskou školu, či jeden školku a druhý školu, Dino Elementary nebo Dino High School, měsíčné školné nejmladšího sourozence je snížené o 10%, na 3. a další dítě je poskytována sleva ve výši 15%.

Celodenní školné zahrnuje:

 • pravidelnou docházku Po – Pá od 8:00 hod. do 18:00 hod.
 • vybrané aktivity a akce včetně kulturních představení, které MŠ nabízí v rámci celodenního vzdělávacího programu
 • pojištění dítěte

Půldenní školné zahrnuje:

 • pravidelnou docházku Po – Pá od 8:00 hod. do 13:00 hod.
 • vybrané aktivity a akce včetně kulturních představení, které MŠ pořádá v rámci dopoledního vzdělávacího programu
 • pojištění dítěte

Doplňkové aktivity jako jsou např. solná jeskyně, plavání, bruslení, ozdravné pobyty škol v přírodě jsou hrazeny nad rámec školného.

Školné pro základní školu


1.–5. třída ZŠ: 198 000 Kč/rok
6.–9. třída ZŠ: 165 000 Kč/rok

Školné zahrnuje:

 • výuku, podzimní školu v přírodě, exkurze a výlety
 • odpolední družinu (každý den do 17.30)
 • učebnice a učební pomůcky
 • konzultace školního psychologa, speciálního pedagoga a logopeda
 • pojištění

Školné je splatné ve dvou splátkách – k 15. červnu a 15. lednu. Na sourozence v některé z našich DINO škol se vztahuje 10% sleva ze školného. Je možné domluvit individuální platební kalendář.

Úhradu školného lze provádět v hotovosti nebo převodem na účet č. 51-0930 500 247/0100 u Komerční banky.

Školné pro gymnázium


prima–kvarta: 165 000 Kč/rok
kvinta–sexta: 187 000 Kč/rok
septima–oktáva: 198 000 Kč–220 000 Kč/rok

Školné zahrnuje:

 • výuku, exkurze a výlety
 • odpolední klub (každý den do 17.30)
 • učebnice a učební pomůcky
 • konzultace školního psychologa, speciálního pedagoga
 • pojištění

Úhradu školného lze provádět hotově nebo převodem na účet č.: 51-108 304 0247 /0100 u Komerční banky Praha 1

Přijďte zažít Vaši novou školu osobně


Přijďte se přesvědčit na vlastní oči. Rádi Vás uvítáme na dnech otevřených dveří, nebo přijďte navštívit vyučování a poznejte, jak to u nás chodí.


  • Werichova vila
  • ŠVP 2.A + 2.B
  • Výtvarná soutěž

  Informace


  Školné

  Našim žákům a studentům poskytujeme nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v odpovídající míře a kvalitě, platí se v našich školách školné. 

  Doprava dětí

  Jednou z dalších předností a výhod naší školy je vlastní autodoprava. Ta slouží bezpečné přepravě dětí na školní akce, výlety a jiné vzdělávací aktivity. 

  Stravování

  Našim cílem v oblasti školního stravování je, aby se děti ve škole skutečně stravovaly.

  Školní poradenské pracoviště

  Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc.

  Jak se k nám dostanete?

  Naše škola sídlí v ulici Bellova 352, která se nachází jen pár minut chůze od Hostivařské přehrady nedaleko metra C.