Ing. Zuzana Novosadová

Mgr. Zuzana Hübnerová

Třídní učitelka  KVARTA A
zuzana.hubnerova@dinoskola.cz

 Ta jiskřička pochopení, která se objeví v očích žáků, když pochopí něco komplikovaného. Přesně takové momenty mne ženou vpřed. I ty nejkomplexnější biologické i chemické principy světa se dají vysvětlit jednoduše tak, aby to pochopil každý. Kdo pochopí, jak by mohl přírodě škodit? V žácích se snažím budovat vztah k prostředí kolem sebe, aby chápali z čeho se skládají věci denní potřeby a jak toho poznání můžeme využít. Sleduji také výsledky nejnovějších výzkumů a snažím se látku v hodinách udržovat aktuální.

Vystudovala jsem přírodovědeckou fakultu univerzity Karlovy (obor molekulární biologie a biochemie organismů) a několik let jsem působila ve vědě. Je pro mě čest podílet se na vyučování na DINO a přispívat svým dílem k poznání mladé generace. Jejich vztah k přírodě bude jednou určovat směřování života na naší planetě. Vzdělání otevírá mnohé dveře a rozšiřuje obzory.

Praxe

• popularizace vědy v rámci České akademie věd
• lektorka na kurzech biologie pro mládež v rámci spolku Arachne
• doučování anglické konverzace

Zájmy

• nové poznatky z vědy
• fotografie
• cestování
• četba

Informace


Školné

Našim žákům a studentům poskytujeme nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v odpovídající míře a kvalitě, platí se v našich školách školné. 

Doprava dětí

Jednou z dalších předností a výhod naší školy je vlastní autodoprava. Ta slouží bezpečné přepravě dětí na školní akce, výlety a jiné vzdělávací aktivity. 

Stravování

Našim cílem v oblasti školního stravování je, aby se děti ve škole skutečně stravovaly.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc.

Jak se k nám dostanete?

Naše škola sídlí v ulici Bellova 352, která se nachází jen pár minut chůze od Hostivařské přehrady nedaleko metra C.