Mgr., Bc. Molly Stayskal

Učitelka anglického jazyka
molly.stayskal@dinoskola.cz

I am from the Pacific Northwest city of Seattle, Washington in the United States. I moved to Prague in March after spending a month here on vacation in September 2018.  My last name is Czech but spelled in an American way because my husband has Czech ancestry (his great grandparents were from Prague).

I received a Bachelor of Arts degree from Seattle Pacific University and a Master of Arts from the Seattle School of Theology and Psychology. I worked in the States as an assistant teacher for 7th and 8th grade students. This is my first year teaching at Dino. When I first moved to Prague, I worked for James Cook Languages teaching English to adults in their companies. I also speak some Spanish, and am trying to learn Czech. I love teaching English and exploring the Czech Republic.

Informace


Školné

Našim žákům a studentům poskytujeme nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v odpovídající míře a kvalitě, platí se v našich školách školné. 

Doprava dětí

Jednou z dalších předností a výhod naší školy je vlastní autodoprava. Ta slouží bezpečné přepravě dětí na školní akce, výlety a jiné vzdělávací aktivity. 

Stravování

Našim cílem v oblasti školního stravování je, aby se děti ve škole skutečně stravovaly.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc.

Jak se k nám dostanete?

Naše škola sídlí v ulici Bellova 352, která se nachází jen pár minut chůze od Hostivařské přehrady nedaleko metra C.