Romana

Romana

Učitelka německého jazyka

Pocházím z učitelské rodiny a vzhledem k těmto okolnostem a znalosti prostředí, jsem se na protest zařekla, že se pokračovatelem rodinné tradice rozhodně nestanu.

Výsledkem je dosažené pedagogické vzdělání, dvacetiletá praxe v oboru, radost z práce a obtížná představa jiného povolání.

Motto:
„Nikdy neříkej nikdy!“ 😊

Vzdělání:
Pedagogická fakulta UJEP  Ústí nad Labem – Bohemistika – Germanistika

Praxe:
vedení firemních jazykových kurzů a výuka němčiny a češtiny pro cizince v jazykových školách
překladatelská činnost
provádění jazykových auditů
průvodcovská činnost

Zájmy:
cestování
hudba
četba
cizí jazyky
lyžování

Informace


Školné

Našim žákům a studentům poskytujeme nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v odpovídající míře a kvalitě, platí se v našich školách školné. 

Doprava dětí

Jednou z dalších předností a výhod naší školy je vlastní autodoprava. Ta slouží bezpečné přepravě dětí na školní akce, výlety a jiné vzdělávací aktivity. 

Stravování

Našim cílem v oblasti školního stravování je, aby se děti ve škole skutečně stravovaly.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc.

Jak se k nám dostanete?

Naše škola sídlí v ulici Bellova 352, která se nachází jen pár minut chůze od Hostivařské přehrady nedaleko metra C.