Mgr. Ondřej Zaorálek

Ředitel základní školy a gymnázia
ondrej.zaoralek@dinoskola.cz

Základní škola sehrává v životě dítěte mnohem větší roli než pouze plnění povinné školní docházky.
Už na prvním stupni si žáci kromě osvojení nových znalostí a dovedností zvykají přebírat odpovědnost za sebe samé, učí se samostatnosti a také tomu, jak dobře vycházet s ostatními. V tomto procesu pokračují žáci také na druhém stupni, přičemž nároky na ně kladené se zvyšují úměrně k jejich věku i vyspělosti.
Úkolem učitelů je pomáhat dětem překonávat překážky, které se jim staví do cesty, učit je hledat správná řešení a podporovat jejich komplexní rozvoj.
Základní škola má tak pro žáky klíčový význam a z toho důvodu mě velmi těší, že jsem její součástí.

Gymnázium pro mne vždy představovalo magické místo. Z malých dětí se zde v průběhu studia stávají dospělí lidé s vlastními názory a uceleným pohledem na svět. Tedy jakýsi můstek mezi dětstvím a dospělostí. Je to zároveň místo, které koncentruje poznání širokého spektra oborů. Studenti zde získávají rozhled, který budou využívat po zbytek svého života. Gymnázium je místem, kde se neustále něco děje, vše je neustále v pohybu. Je vzrušující být u toho. Přál bych si, aby to bylo také místo, kde se studenti cítí dobře, odkud nebudou chtít odcházet a kam se jednou budou rádi vracet.

Vzdělání

 • Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Bohemistika
 • Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – Občanská výchova/Základy společenských věd

Kurzy

 • Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
 • Pedagogické minimum
 • Zdravotnický kurz
 • Koordinátor IB maturit
 • IB Language A: Literature
 • Studium angličtiny v jazykové škole St. Giles v New Yorku
 • Kurz etické výchovy
 • Hodnotitel ústní zkoušky – Český jazyk a literatura
 • Komunikačně náročné situace ve škole
 • Principy nezraňující komunikace ve škole
 • Formativní hodnocení
 • Efektivní vedení porad

Praxe

 • Nakladatelství Epocha
 • Gymnázium Jana Nerudy
 • CERMAT
 • PRO VOBIS s.r.o.

Zájmy

 • sport
 • cestování
 • vzdělávání se
 • čtení

Informace


Školné

Našim žákům a studentům poskytujeme nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v odpovídající míře a kvalitě, platí se v našich školách školné. 

Doprava dětí

Jednou z dalších předností a výhod naší školy je vlastní autodoprava. Ta slouží bezpečné přepravě dětí na školní akce, výlety a jiné vzdělávací aktivity. 

Stravování

Našim cílem v oblasti školního stravování je, aby se děti ve škole skutečně stravovaly.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc.

Jak se k nám dostanete?

Naše škola sídlí v ulici Bellova 352, která se nachází jen pár minut chůze od Hostivařské přehrady nedaleko metra C.