Omluvenky

  • Předškoláci – povinná předškolní docházka

Je-li dítě nemocné a do mateřské školy nepřijde, prosíme zákonné zástupce napsat omluvenku nejlépe do aplikace Twigsee ideálně do 8hod. Pokud chcete uvolnit své dítě na delší dobu než 3 dny, např. v případě dovolené, je nezbytné vyplnit Žádost o uvolnění dítěte z výuky a tuto žádost předat učitelce/ředitelce, případně poslat skenem na uvedený email: marketa.mahakova@dinoskola.cz

  • Ostatní

Nemocné, déle chybějící děti se odhlašují též do aplikace Twigsee, případně formou SMS/WhatsApp na tel: 723 849 437.

OBĚDY – odhlašování

Učitel/ředitel ve školce není povinen omlouvat chybějící děti na základě informace zákonných zástupců do jídelny školy. Zákonný zástupce odhlašuje stravu sám přes portál svými přihlašovacími údaji. Ke stravování je pak dítě přihlášeno automaticky, pokud není stanoveno jinak. Doporučujeme stav konta stravování průběžně kontrolovat, zda je k dispozici dostatečný obnos peněz pro další období.   

Informace


Školné

Našim žákům a studentům poskytujeme nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v odpovídající míře a kvalitě, platí se v našich školách školné. 

Doprava dětí

Jednou z dalších předností a výhod naší školy je vlastní autodoprava. Ta slouží bezpečné přepravě dětí na školní akce, výlety a jiné vzdělávací aktivity. 

Stravování

Našim cílem v oblasti školního stravování je, aby se děti ve škole skutečně stravovaly.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc.

Jak se k nám dostanete?

Naše škola sídlí v ulici Bellova 352, která se nachází jen pár minut chůze od Hostivařské přehrady nedaleko metra C.