Michaela

Michaela

Třídní učitelka 4.A

Dosažené vzdělání

  • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, učitelství pro 1. stupeň základní školy, udělen titul Mgr.
  • Univerzita Jana Amose Komenského, Praha
    Obor Andragogika a řízení lidských zdrojů, udělen titul Mgr.
  • Studium k výkonu specializovaných činností – Prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování Univerzita Karlova
  • Psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii, komunita XVI., Skálův institut

„We need 4 hugs a day for survival. We need 8 hugs a day for maintenance. We need 12 hugs a day for growth.“ Virginia Satir

Svým přístupem se snažím dětem vytvořit respektující a laskavé prostředí. Jde mi o to, aby pochopily, že cesta za poznáním je bohatá, inspirující a důležitá.
Respektuji osobnost každého dítěte. Spolu s rodiči nastavujeme pravidla tak, aby vše bylo předvídatelné a bezpečné.
Mým přáním je, aby děti věděly, že jsou obklopeny porozuměním a že žádný cíl není nemožný.

Informace


Školné

Našim žákům a studentům poskytujeme nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v odpovídající míře a kvalitě, platí se v našich školách školné. 

Doprava dětí

Jednou z dalších předností a výhod naší školy je vlastní autodoprava. Ta slouží bezpečné přepravě dětí na školní akce, výlety a jiné vzdělávací aktivity. 

Stravování

Našim cílem v oblasti školního stravování je, aby se děti ve škole skutečně stravovaly.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc.

Jak se k nám dostanete?

Naše škola sídlí v ulici Bellova 352, která se nachází jen pár minut chůze od Hostivařské přehrady nedaleko metra C.