Mgr. Jaroslav Raiser, Dis.

Třídní učitel TERCIE B
jaroslav.raiser@dinoskola.cz

Příklon k učitelskému povolání byl v mém případě pozvolný. Dlouho jsem o něm ani neuvažoval. Nad dráhou pedagoga jsem začal více přemýšlet až ve chvíli, kdy mi blízký kamarád položil otázku: „Nechtěl bys učit?“ Čím víc jsem o tom ve svém okolí začal mluvit, tím víc podpory se mi ze strany přátel dostávalo. Proto jsem se rozhodl po několika letech opustit soukromou sféru a vydat se na dráhu pedagoga. Nejvíce radosti mi na učitelském povolání přináší to, když vím, že jsem u nějakého studenta vzbudil hlubší zájem o danou problematiku, když vidím, že o problému uvažuje samostatně a dokáže si dát jednotlivé informace do hlubších souvislostí.

Vzdělání:

• Doplňující pedagogické studium (FF UK)
• Magisterské studium oboru Politologie (Univerzita Komenského v Bratislavě)
• Bakalářské studium oboru Politologie a mezinárodní vztahy (FSV UK)

Zájmy:

• četba knih
• cyklistika
• hraní v orchestru
• turistika

Informace


Školné

Našim žákům a studentům poskytujeme nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v odpovídající míře a kvalitě, platí se v našich školách školné. 

Doprava dětí

Jednou z dalších předností a výhod naší školy je vlastní autodoprava. Ta slouží bezpečné přepravě dětí na školní akce, výlety a jiné vzdělávací aktivity. 

Stravování

Našim cílem v oblasti školního stravování je, aby se děti ve škole skutečně stravovaly.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc.

Jak se k nám dostanete?

Naše škola sídlí v ulici Bellova 352, která se nachází jen pár minut chůze od Hostivařské přehrady nedaleko metra C.