Ing. Mgr. Pavel Štorch

Učitel zeměpisu a přírodopisu
pavel.storch@dinoskola.cz

Od puberty mne poháněly ideály: Touha po pravdě a svobodě. Zároveň mne trápila otázka, zdali se vydat přírodovědným nebo humanitním směrem. Nakonec jsem zvolil oboje a jsem tomu velmi rád. Nedokážu si představit život bez přírody ani kultury. Nicméně věda ani literární bádání mne příliš neuspokojovaly – chyběli mi lidé a komunikace. Proto jsem v ochraně přírody tíhnul k ekologické výchově, která mě nakonec přivedla k samotnému učitelství. Práce s dětmi mě naplňuje a jsem rád, že zde můžu předávat dál své znalosti a zkušenosti.

Vzdělání

 • Masarykova univerzita, Filozofická fakulta – Německá filologie
 • Roční studijní pobyty na Universität Bremen a Paris-Lodron Universität Salzburg
 • Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta – Německá filologie
 • Česká zemědělská univerzita v Praze – Lesní inženýrství
 • Univerzita Palackého v Olomouci – specializace v pedagogice

Praxe

 • Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald, Grafenau, Germany
 • Správa Národního parku Šumava, Vimperk
 • Centrum ekovýchovy PROUD, DDM Horažďovice

Zájmy

 • lesnictví
 • umění
 • kolo
 • železnice

Informace


Školné

Našim žákům a studentům poskytujeme nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v odpovídající míře a kvalitě, platí se v našich školách školné. 

Doprava dětí

Jednou z dalších předností a výhod naší školy je vlastní autodoprava. Ta slouží bezpečné přepravě dětí na školní akce, výlety a jiné vzdělávací aktivity. 

Stravování

Našim cílem v oblasti školního stravování je, aby se děti ve škole skutečně stravovaly.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc.

Jak se k nám dostanete?

Naše škola sídlí v ulici Bellova 352, která se nachází jen pár minut chůze od Hostivařské přehrady nedaleko metra C.