Informace k přijímacímu řízení

Vážení rodiče žáků 5. tříd,

dovolte mi, abych Vás informoval o blížících se přijímacích zkouškách na gymnázium. Činím tak poté, co jsem v posledním týdnu zjišťoval na MŠMT a CERMATu veškeré potřebné doplňující informace.

V příštím týdnu by Vám měly dorazit oficiální pozvánky, které budou obsahovat veškeré informace i časy zkoušek.

Abyste měli informace již nyní, zasílám i takto prostřednictvím e-mailu:

4. 6. – školní část přijímací zkoušky pro ty uchazeče, kteří naši školu měli na 1. místě v přihlášce (náhradní termín bude 19. 6.)

5. 6. – školní část přijímací zkoušky pro ty uchazeče, kteří naši školu měli na 2. místě v přihlášce (náhradní termín bude 22. 6.)

Tato školní část přijímací zkoušky sestává z testu z anglického jazyka a ústního pohovoru.

V obou termínech bude začátek (test z AJ) v 8:45 (příchod do školy nejpozději v 8:30, prosíme o průběžný příchod, ne najednou v 8:30) a ústní pohovory od 10:00 (ty budou končit předběžně mezi 12:00–13:00).

Jednotná přijímací zkouška (z ČJ a MA) se bude konat 9. 6. od 8:30 (MA) a 10:55 (ČJ) a na naší škole ji konají pouze uchazeči, kteří měli naši školu na 1. místě v přihlášce. Náhradní termín bude 23. 6.

Uchazeči, kteří měli na 1. místě jinou školu, konají JPZ na této jiné škole. Výsledky ČJ i MA obdrží obě školy.

Test z ČJ bude trvat 70 minut (pokud nemá uchazeč nárok na navýšení času)

Test z MA bude trvat 85 minut (pokud nemá uchazeč nárok na navýšení času)

Změnou, která se týká pouze letošních přijímacích zkoušek z důvodu změněných podmínek přijímacího řízení, je to, že uchazeči nemají možnost podat odvolání v případě zamítavého rozhodnutí o přijetí.

Místo odvolání je letos zřízen institut tzv. nového rozhodnutí, o nějž může uchazeč žádat v případě zamítavého rozhodnutí o přijetí. (Konkrétní formulář neexistuje.)

Ředitel školy může vydat nové rozhodnutí (kladné) pouze v případě, že nebyl naplněn vyhlášený počet přijímaných uchazečů (20) a jestliže daný uchazeč splnil kritéria přijímacího řízení.

Nelze tedy přijmout (na základě nového rozhodnutí) uchazeče, který nesplní kritéria přijímacího řízení (nezískal min. 50 % přepočtených bodů).

Při přijímání uchazečů na základě nového rozhodnutí se ředitel školy musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.

V případě, že uchazeč obdrží kladné rozhodnutí (či kladné nové rozhodnutí), vyjádří svůj úmysl nastoupit ke studiu odevzdáním zápisového lístku, a to do 5 pracovních dní.

V případě jakékoli změny či další nutné informace Vás budeme kontaktovat.

Přeji krásný den.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Zaorálek
ředitel školy

(telefon) +420 240 200 084/ +420 725 942 165
(email) ondrej.zaoralek@dinoskola.cz

DINO ELEMENTARY SCHOOL
DINO HIGH SCHOOL

Bellova 352
109 00  Praha 10 – Petrovice

www.dinoskola.cz

www.facebook.com/dinoschools

Informace


Školné

Našim žákům a studentům poskytujeme nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v odpovídající míře a kvalitě, platí se v našich školách školné. 

Doprava dětí

Jednou z dalších předností a výhod naší školy je vlastní autodoprava. Ta slouží bezpečné přepravě dětí na školní akce, výlety a jiné vzdělávací aktivity. 

Stravování

Našim cílem v oblasti školního stravování je, aby se děti ve škole skutečně stravovaly.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc.

Jak se k nám dostanete?

Naše škola sídlí v ulici Bellova 352, která se nachází jen pár minut chůze od Hostivařské přehrady nedaleko metra C.